Uutislistaukseen

Lähetysseura lopettaa kehitysyhteistyön Vietnamissa, Kiinassa, Angolassa ja Palestiinassa

Suomen Lähetysseuran yhteistoimintaneuvottelut johtavat 20 henkilötyövuoden vähentämiseen tehtävien uudelleenjärjestelyjen, osa-aikaistamisten ja muutamien tehtävien irtisanomisten avulla. Vähennykset koskevat kaikkia osastoja. Lisäksi haetaan kustannussäästöä organisaatiouudistuksilla ja tehtävien tarkistuksilla.

Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmasta lopetetaan kaikkiaan 17 hanketta. Kehitysyhteistyö loppuu kokonaan neljässä maassa eli Vietnamissa, Kiinassa, Angolassa ja Palestiinassa.  Näistä Angolassa ja Palestiinassa jatketaan edelleen Lähetysseuran muuta työtä seurakuntien, testamenttitulojen ja yksityisten lahjoittajien varojen turvin. Lähetysseuran kummityö säilyy ennallaan 15 maassa ja siten myös Kiinassa koulutus- ja kummilapsityö jatkuvat. Vietnamissa sen sijaan joudutaan lopettamaan työ kokonaan.

Suomen Lähetysseura käyttää omaa pääomaansa ja rahoitustaan, jolla se jatkaa hankkeita kumppanien kanssa vuoden 2016 eli sopimuskauden loppuun asti.

- Jotta pystymme vetäytymään vastuullisesti, tarvitsemme seurakuntien ja yksityisten lahjoittajien lisääntyvää rahoitusta, sanoo toiminnanjohtaja Seppo Rissanen.

Yt-neuvottelujen syynä ovat Suomen hallituksen kehitysyhteistyöleikkaukset ja seurakuntien talouskehitys. Lähetysseuralle ulkoministeriön leikkaukset merkitsivät yli 3,3 miljoonan euron vähennystä kehitysyhteistyövaroihin verrattuna vuoteen 2015, jolloin kehitysyhteistyöhön käytettiin 8,4 miljoonaa euroa. Neuvottelujen piiriin kuului kaikkiaan 265 henkilöä Suomessa ja ulkomailla. Alustava henkilöstön vähennystarve oli 25 henkilöä.  

Kehitysyhteistyön leikkaukset vaikuttavat suoraan satojentuhansien ihmisten elämään.

Angolassa loppuvat hankkeet liittyvät sisällissotaa paenneiden paluumuuttajien kotouttamiseen, Kiinassa terveyskysymyksiin ja kuurojen varhaisopetuksen kehittämiseen. Palestiinassa loppuvat opetuksen ja vammaistyön kehittämisen hankkeet, mutta työ kirkollisen työn sekä rauhan ja sovinnon teemoissa jatkuu. Vietnamin lakkautettavissa hankkeissa on keskitytty ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn, terveyteen ja koulutukseen.

– On surullista nähdä, miten kumppanikirkkomme joutuvat irtisanomaan vähemmistökielten opettajia Senegalissa ja kylien kouluttajia Tansaniassa. Vähennykset merkitsevät kumppaneillemme yli 220 työntekijän irtisanomisia eri hankkeista. Hankkeiden arvioinnin kriteereinä ovat olleet maan yleinen talouskehitys ja mahdollisuus saada muuta rahoitusta. Esimerkiksi Vietnam ja Kiina eivät enää lukeudu maailman köyhimpien maiden joukkoon. Tästä huolimatta niissä on äärimmäistä köyhyyttä, minkä vuoksi teemme nämä päätökset raskain sydämin, kertoo Seppo Rissanen.

Vuonna 1859 perustettu Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö, ulkoasiainministeriön kumppani ja Suomen suurimpia kehitysyhteistyötoimijoita. Lähetysseuran apu tavoittaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Suomen Lähetysseura on muun muassa Suomen suurin vammaistyön toimija kehitysmaissa. Lähetysseuran työn vaikutuksen piiriin kuuluu kaikkiaan noin miljoona henkilöä kehitysmaissa.

26.10.2015 12.17