Uutislistaukseen

Kirkkohallitus hyväksyi ilmastostrategian: Kirkko hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkon energia- ja ilmastostrategian ”Hiilineutraali kirkko 2030” tiistain 26.2.2019 kokouksessaan.

- Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, jota vielä voidaan hillitä. Ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla kirkko on mukana hillinnässä ja edistämässä kestävää elämäntapaa koko luomakunnan hyväksi, sanoo strategiatyöryhmää vetänyt Helsingin yliopiston ilmastotutkija Laura Riuttanen.

Kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee työryhmän arvion mukaan eniten kiinteistöjen lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta, mutta myös liikkumisesta ja hankinnoista. Tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia nykytasosta sekä kiinteistöjen että toiminnan osalta. Loput 20 prosenttia eli ilmastopäästöt, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää vähentää muilla keinoilla, pyritään kompensoimaan. Kompensointi tapahtuu esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Ympäristödiplomi käytännön työkaluna

Energia- ja ilmastostrategiassa asetetut tavoitteet koskevat sekä koko kirkkoa että jokaista seurakuntaa.

- Ilmastotalkoisiin kutsutaan mukaan kaikki seurakunnat, sillä käytännössä kirkon hiilineutraalius toteutetaan paikallisseurakunnissa talouskohtaisesti. Kirkkohallituksen tehtävänä on auttaa seurakuntia luomalla toimintamalleja sekä tarjoamalla neuvontaa ja tukea, kertoo ilmastostrategiatyöryhmän sihteerinä toiminut johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen Kirkkohallituksesta.

Käytännön työkaluna strategian tavoitteiden saavuttamiseksi toimii seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Sen käsikirjaa päivitetään parhaillaan. Tiedot rakennusten energiankulutuksesta kerätään kirkon omaan kiinteistöjärjestelmään, Basikseen. Järjestelmän avulla voidaan seurata kulutuksen kehittymistä ja laatia tiekartta kohden hiilineutraaliutta.

Toiminnan osalta päästöjä leikataan käytännön ratkaisuin painottamalla ilmastoystävällisyyttä niin ruokailuissa, hankinnoissa kuin liikkumisessakin. Muun muassa lentämistä vähennetään, etäosallistumista helpotetaan ja tiekirkkoihin hankitaan sähköauton latauspisteet vuoteen 2021 mennessä. Ilmastotavoitteet huomioidaan myös kirkon sijoitustoiminnassa. Suosituksen mukaan kirkko ei tee suoria sijoituksia fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

Kirkko toivon kantajana

Yksi hyväksytyn strategian tavoitteista on, että kirkko vaikuttaa ilmastoasioissa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana.

- Kirkko haluaa rohkaista ja haastaa jäsenensä, muut yhteiskunnalliset toimijat ja päättäjät mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Konkreettisilla omilla toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkko on myös toivon kantaja. Kaiken ilmastoahdistuksen ja pessimismin keskellä kirkko haluaa luoda toivoa ja uskoa siihen, että ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä, kun työhön ryhdytään nyt heti, Ilkka Sipiläinen sanoo.

Kirkkohallituksen, seurakuntien ja hiippakuntien edustuksen lisäksi energia- ja ilmastostrategian työstäneessä työryhmässä oli jäseniä Suomen ympäristökeskuksesta, Energiavirastosta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Kirkon ulkomaanavusta sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta. Strategialuonnokset olivat vapaasti kommentoitavana strategiatyön eri vaiheissa, ja työstövaiheessa kommentteja pyydettiin useilta asiantuntijatahoilta.

Strategia on kokonaisuudessaan osoitteessa evl.fi/hiilineutraalikirkko

26.2.2019 15.16