Uutislistaukseen

Kirkkomuskaripäivät Jyväskylässä

Kirkkomuskaripäivillä etsitään aarteita ja tutustutaan laulavaan kynään. Seurakuntien muskaritoiminnassa on koko maassa noin 10 000 ihmistä. Toiminta on laajentunut viime vuosina.

Kirkkomuskaripäivillä etsitään aarteita ja tutustutaan laulavaan kynään. Valtakunnalliset Kirkkomuskaripäivät ovat Jyväskylässä 27.-28.10. Niille odotetaan noin sataa vierasta eri puolilta Suomea.
Vuoden 2014 tilastojen mukaan Suomen ev-lut.seurakunnissa oli hiukan yli 700 lasten musiikkiyhtyettä; mukaan lukien musiikkileikkikoulut. Toiminnassa on mukana yli 10 000 ihmistä.

Jyväskylän seurakunnassa muskareita on kaikissa yhdeksässä alueseurakunnassa, ja tänä syksynä niihin osallistuu noin kolmesataa lasta perheineen. Suurimman osan muskareista järjestää seurakunta, osan NNKY.

Muskarin ohjelmaan kuuluvat lastenlaulut, lorut, leikit, tanssit, musisointi, lasten hengelliset laulut ja virret. Muskarissa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä vahvistetaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

Seurakuntien musiikkileikkikoulutoiminta alkoi 1970 -luvulla, mutta varsinainen buumi ja toiminnan iso kasvu alkoi noin kymmenen vuotta sitten. Musiikki on ollut aina isossa osassa ja voimakkaana tekijänä seurakuntien varhaiskasvatuksessa: päiväkerhoissa, pyhäkoulussa, iltapäivätoiminnassa ja tietenkin lapsikuoroissa.
- Kirkkomuskaritoiminta on tärkeää monesta syystä. Lapsen kasvun ja elämän kannalta on tärkeää että hänellä on mahdollisuus olla tekemisissä musiikin kanssa. Musiikki tukee lasta monin eri tavoin. Se auttaa lasta hahmottamaan kokonaisuuksia, tukee kielen oppimista, matematiikan oppimista esimerkiksi. Musiikki on erityisesti tunteiden tulkki. Musiikki ja lapsena lauletut laulut ovat meissä silloinkin, kun kaikkea muuta aletaan riisua esimerkiksi muistisairauden aikana. Musiikki liittää meidät myös tähän kristilliseen kulttuuriperinteeseen ja sitä kautta voidaan oppia ja liittyä moneen eri kulttuuriin, korostaa kouluttaja Mari Torri-Tuominen Seurakuntien Lapsityön Keskuksesta

Kirkkomuskaripäivillä tutustutaan muun muassa Minna Lappalaisen kehittämään laulupiirtämiseen.
- Menetelmän avulla voi elävöittää tarinaa, sillä voi tukea oppimista tai sitä voi hyö­dyntää eri terapiamuotojen tai erityisopetuksen työvälineenä. Piirtämislauluissa löytyy motoriikan ja hahmottamisen lisäksi harjoitteita mm. ääntei­den harjoitteluun, tunteiden käsittelyyn ja vuorovaikutusleikkiin, kertoo Lappalainen, joka löysi menetelmän oman poikansa avulla.
Laulava kynä esittää myös Raamatun timanttisia kertomuksia.

Työpajoissa tutustutaan JAMK.illa kehitettyyn Soiva soppa -kirjaan, jonka ovat toimittaneet Heidi Kantanen, Anne-Mari Kuusisaari  ja Leena Pantsu. Kirjassa on 27 uutta lastenlaulua sekä loruja soitto- ja leikkiohjeineen. Mukana on yksinkertaisia soitinsovituksia mm. kanteleelle ja laattasoittimille. JAMKin opiskelijat voivat tehdä harjoitteluaan seurakunnan muskareissa seuraamalla opetusta, osallistumalla toimintaan apuopettajana sekä toimimalla itse opettajana. Opiskelijat ovat myös sijaistaneet muskariopettajia.

27.10.2015 09.03