Uutislistaukseen

Jkl_srk_sopimus_M.jpg Kuvassa Tarja Ahlqvist, Tuija Rasinen, Eino Leisimo, Arto Viitala ja Ritva Parkkali.

Lapsille ja nuorille eväitä turvalliseen kasvuun

8.3.2019 10.05

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään Jyväskylässä kaupungin ja seurakunnan uudella yhteistyösopimuksella. Yhteistyön kenttä laajeni myös varhaiskasvatukseen. Perusopetuksen osalta yhteistyötä on tehty jo aikaisemmin.

Yhteistyöllä tuetaan arvo- ja eettistä kasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Samalla vahvistetaan lasten, nuorten ja henkilökunnan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on myös edistää uskonto- ja katsomuskasvatuksen toteutusta paikallisen opetus-, esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö voi olla esimerkiksi tutustumista seurakunnan tiloihin, teemaviikkoihin ja tapahtumiin osallistumista sekä tukea kriisitilanteissa.

Koulujen kanssa yhteistyömuotoja ovat muun muassa tutustumiset seurakunnan tiloihin ja toimintaan sekä eri-ikäisten oppilaiden ryhmäytys- ja musiikkitapahtumat.

Muita Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän seurakunnan yhteistyömuotoja ovat muun muassa nuorison kohtaamispaikka Bostari sekä perhekeskusverkoston kanssa tehtävä yhteistyö.