Uutislistaukseen

Perinteet ja kummien saaminen tärkeimpiä syitä lapsen kastamiseen

Perheen perinteiden jatkaminen ja kummien saaminen lapselle ovat tärkeimpiä syitä kastaa lapsi luterilaisen kirkon jäseneksi. Neljä viidestä piti perinnesyitä ja halua saada lapselle kummi tärkeimpinä tekijöinä oman lapsen kastamiselle. Erityisesti naisvastaajat korostivat perinnesyitä ja kummiutta tärkeänä kastepäätökseen vaikuttavina tekijöinä.

Tulokset kävivät ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen tekemästä kyselystä, joka julkaistiin 13.3.2019. Kyselyyn vastasi 1 029 alle kouluikäisen lapsen vanhempaa. Tutkimuksen toteutti Norstat Oy internetpaneelinsa kautta helmikuussa 2019. Kolmen neljästä (74 %) lapsi oli kastettu luterilaiseen kirkkoon, viidenneksen lasta ei ollut kastettu (22 %). Luterilaiseen kirkkoon vastaajista kuului 65 prosenttia.

Tutkimus osoitti myös, että päätös lapsen kastamisesta tehdään varsin varhaisessa vaiheessa. Useampi kuin kaksi viidestä vastaajasta oli päättänyt ensimmäisen lapsensa kasteesta jo ennen parisuhteen muodostamista. Vain yksi kymmenestä vastaajasta teki päätöksen kasteesta lapsen syntymän jälkeen.

Vuonna 2017 syntyneistä lapsista kastettiin 67 prosenttia. Kastettujen osuus on laskenut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2000 lapsista kastettiin vielä lähes 90 prosenttia.

Lisätietoja:
Kasteraportti Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Hanna Salomäki, p. 040 688 1496, hanna.salomaki@evl.fi

13.3.2019 15.50