Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

Kaunisharjun kerhotila (Yläkoskentie 11) myydään Kuiville Pyrkivien Tuki ry:lle. Kauppahinta on 10 350 euroa. Kerhotila sijaitsee yhdistyksen omistamalla tontilla. Kirkkoneuvoston esitys menee vielä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Vesalan leirikeskus suljetaan 15.9.2019 alkaen sisäilmahaittojen vuoksi. Ainoastaan Rysä-rakennus jää omatoimiseen käyttöön Sarpatin leirikeskuksen tapaan ja riihikirkon käyttö rajoitetaan kesäkäyttöön.
Vesalan uudisrakennuksen on määrä valmistua vuonna 2021. Hankkeen suunnittelu toteutetaan tämän vuoden aikana ja purku- ja rakennustyöt alkavat ensi vuonna.

Jyväskylän seurakunnan viestintäpäällikkö, Henki&elämä-lehden päätoimittaja Marjo Rönnkvist on irtisanoutunut tehtävästään 1.9.2019 lukien. Hän aloitti virassa 2012. Viran haettavaksi julistamisesta päätetään kirkkoneuvoston syyskuun kokouksessa. Vt. viestintäpäällikkönä toimii Sirpa Koivisto.

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry:n Keski-Suomen osasto on jättänyt anomuksen jääkärihautamerkin kiinnittämiseksi Yrjö Koiviston ja Kustaa Alarik Suomisen nimilaattoihin. Molemmat haudat sijaitsevat Vanhan hautausmaan sankarihauta-alueella. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi yhdistyksen anomuksen yksimielisesti. Päätös viedään tiedoksi Museovirastolle ennen päätöksen toimeenpanoa.
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen yhtenä tehtävänä on jääkäreiden elämäntyön tunnetuksi tekeminen.
 

Lisätiedot: hallintojohtaja Anu Lajunen, p. 050 340 9888

 

 

 

21.8.2019 18.38