Uutislistaukseen

Kirkon eläkerahasto arvioitiin vastuullisen sijoittamisen kansainväliseen kärkijoukkoon

YK:n alainen vastuullista sijoittamista edistävä Principles for Responsible Investment (PRI) sijoitti Kirkon eläkerahaston kärkijoukkoon, kun se listasi ensimmäistä kertaa parhaita vastuullisen sijoittamisen toimijoita.

Kyseiseen Leaders’ Groupiin pääsi mukaan 47 kansainvälistä sijoittajaa, noin joka kymmenes vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittaneista sijoittajista. PRI kiinnitti arvioinnissa huomiota erityisesti ulkoisten varainhoitajien valintaan ja seurantaan sekä listattujen että listaamattomien osakkeiden osalta. Kirkon eläkerahasto menestyi molemmissa kategorioissa.

- Vastuullisuus on tärkeä osa Kirkon eläkerahaston sijoitustoimintaa. Haluamme ottaa vastuullisuusnäkökohdat huomioon kaikessa sijoitustoiminnassa ja olemme tehneet pitkäjänteistä työtä edistääksemme vastuullista sijoitustoimintaa. Olemme iloisia, että työmme saa tunnustusta, Kirkon eläkerahaston sijoitusjohtaja Ira van der Pals sanoo.

Jakamalla Leaders’ Groupin parhaita käytäntöjä eri osa-alueilta PRI haluaa rohkaista kaikkia allekirjoittajia kehittämään vastuullisen sijoittamisen toimintaansa. Lisäksi tarkoituksena on koota raportti, jossa käydään läpi vastuullisen sijoittamisen trendejä.

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen kehittämistä on jatkettu kuluvana vuonna. Kirkon eläkerahasto allekirjoitti elokuussa kansainvälisen tupakanvastaisen Tobacco-Free Finance Pledge -aloitteen. Aloite pyrkii kasvattamaan finanssialan tietoisuutta omasta roolistaan edistää tupakanvastaisten linjausten käyttöönottoa.

- Tupakkasijoitusten välttäminen oli osa jo ensimmäisiä kirkon sijoitustoiminnan eettisiä periaatteita, jotka julkaistiin vuonna 1999, joten aloitteeseen liittyminen oli meille luonnollista. Tavoitteet ovat lisäksi suoraan linkitettävissä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, kertoo Kirkon eläkerahaston salkunhoitaja ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Joonas Huttunen.

Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen sivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

17.9.2019 14.54