Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 25.11.

Aseman Pysäkki sai jatkoaikaa

Aseman Pysäkki jatkaa toimintaansa. Pysäkin avoimien ovien toiminta oli loppumassa vuodenvaihteessa, kun määräaikaiseksi aikanaan tarkoitettu projekti on loppumassa. Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kuitenkin keskiviikkona, että projekti saa kaksi vuotta lisäaikaa.

Vastuu Aseman Pysäkistä siirretään vuodenvaihteessa Yhteiseltä seurakuntapalvelulta Keskustan alueseurakunnalle. Keskustan diakoniatyö saa toiminnan pyörittämiseen tarvitsemaansa lisäresurssia diakoniatyöhön kohdistetuista testamenttivaroista.

Aseman Pysäkin työntekijän palkkaamiseen liittyvät yksityiskohdat päätetään kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa.

Aseman Pysäkillä käy viikoittain noin 350 ihmistä ja toiminnassa on mukana noin 70 vapaaehtoista.

Lisätietoja: YSP:n johtaja Jukka Helin 050 518 5445, jukka.helin(at)evl.fi tai hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

Halssilan ja Lohikosken seurakuntakeskuksista valmistaudutaan luopumaan
 

Jyväskylän seurakunta valmistautuu luopumaan Halssilan ja Lohikosken seurakuntakeskuksista. Lohikosken seurakuntakeskus suljettiin jo aiemmin syksyllä, ja Halssilan seurakuntakeskuksen joidenkin tilojen käyttöä on jouduttu hiljattain rajoittamaan. Molemmissa rakennuksissa on todettu sisäilmaongelmia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päivitetyssä kiinteistöstrategiassa Halssilan ja Lohikosken seurakuntakeskukset sijoittuvat niiden rakennusten joukkoon, joista tulisi luopua.

Halssilan seurakuntakeskuksesta saatiin keskiviikkona terveystarkastajan lausunto, jonka mukaan tilojen käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa aiemmin sovittua enempää. Rakennuksen kuntotutkimuksia jatketaan.

Kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategian päivittämistä keskiviikon kokouksessaan. Päivittämisen myötä myös leirikeskusten tulevaisuus nostetaan uudelleen pohdittavaksi. Tarkoitus on päättää leirikeskusten kohtalosta sen jälkeen, kun koko leiritoiminnan muodot ja tarpeet on ensin punnittu.

Lisätietoja: kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490, arto.viitala(at)evl.fi tai hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

Sankarihautausmaan korjaus lisää turvallisuutta

Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla olevan sankarihautausmaan korjaussuunnitelmia päivitetään. Suunnitelmien mukaan sankarihautausmaa-alueen rakennelmia ja rakenteita kunnostetaan ja uudistetaan niin, että eri vaiheiden piirteet säilyvät, mutta tekniikka ja varustelu uusitaan. Merkittävin uusi elementti on tontin rajalle rakennettava uusi aitarakenne sekä uusi pääportti ja portaat.

Seurakuntalaisen näkökulmasta remontti vaikuttaa muuhunkin kuin pelkästään sankarihautausmaan ilmeeseen. Portaista tehdään nykyistä turvallisemmat ja valaistuksen uusiminen lisää sekin turvallisuutta.

Korjauskustannuksia on suunnittelun edetessä pienennetty. Esimerkiksi käytävien laatoitussuunnitelmista on luovuttu ja pitäydytty hiekkakäytävissä sankarihautausmaan alkuperäisen ilmeen mukaisesti.

Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa. Siihen haetaan Kirkkohallituksen rakennusavustusta. Tavoitteena on, että sankarihautausmaan kunnostus olisi tehty vuoden 2017 itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksiin mennessä.

Lisätietoja: kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490, arto.viitala(at)evl.fi tai hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri 0500 426 420, antti.pekuri(at)evl.fi

 

 

Korpilahden kirkkoremontin suunnittelu etenee

Korpilahden kirkon kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Remontin kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa ja siihen haetaan Kirkkohallituksen rakennusavustusta.

Kirkon välikaton ja yläpohjan ongelmat on tiedetty jo vuosia. Hiljattain tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa havaittiin, että kattorakenne on liian heikko. Vesikatto kaipaa korjausta ja uudistamista sekä kantavien rakenteiden vahvistamista. Kirkko myös kaipaa uutta maalia sekä ulkoseiniin että sisälle, talotekniikkaa pitäisi uudistaa, ja lisäksi kuori, alttari ja pääeteinen tarvitsevat päivitystä. Kunnostettavaa on myös kirkon pihalla, jossa tarvitsee tehdä maatöitä.

Museovirasto esittää Korpilahden kirkon sisätilojen palauttamista pääosin Alvar Aallon vuonna 1927 tekemien suunnitelmien mukaiseksi. Julkisivuissa tornin metalliverhous poistetaan ja puuverhous yksityiskohtineen palautetaan. Kellotornit maalataan tornin umpiosiin ja päätykolmioihin palautetaan ristit.

Jyväskylän seurakunnan vanhin kirkko on rakennettu 1827 ja se korjattiin perusteellisesti Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti satavuotisjuhliaan varten 1920-luvulla. Sen jälkeen kirkossa on tehty kaksi remonttia, ensimmäinen vuonna 1964 ja toinen vuonna 1988.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kunnostussuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan keskiviikkona. Kirkkovaltuusto päättää asiasta joulukuussa. Mikäli valtuusto hyväksyy suunnitelmat, remontti voisi alkaa ensi syksynä. Töiden on arvioitu kestävän vuoden verran.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

Vanhan pappilan sisätilat halutaan suojella

Jyväskylän Vapaudenkadulla sijaitsevan Vanhan pappilan sisätiloja haetaan suojeltaviksi. Suojelun tarkoitus on turvata Vanhan pappilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tilakokonaisuuden sekä arvokkaiden yksityiskohtien säilyminen. Jos rakennuksen sisätilat suojellaan, tilojen korjaus- ja muutostöille tulee jatkossa saada Keski-Suomen museon lupa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Suojelua haetaan, koska Keski-Suomen museon mukaan Keskusseurakuntatalon ja Vanhan pappilan tontteja koskeva asemakaavan muutoshanke edellyttää sitä. Rakennuksen sisätiloja ei voida kaavamääräyksin suojella, vaan erillinen suojelupäätös on haettava rakennusperintölain nojalla. Kaavan julkinen esittely pidetään 3.12. Vanhassa pappilassa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle rakennusperintölain mukaisen vapaaehtoisen suojelun hakemista. Suojelua haetaan pappilan 1. kerroksen sisätiloille.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

25.11.2015 21.39