Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 14.12.

Seurakunnan talous alijäämäinen

Jyväskylän seurakunnan talousarvio ensi vuodelle on vajaat 30 000 euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelma vuosille 2016-18 näyttää alijäämää 1,3 miljoonaa euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan maanantaina.

Syitä alijäämäisyyteen ovat toimintatuottojen vähäisyys ja verotulojen hidas kehitys verrattuna toimintakulujen kasvuun.

Investoinneista merkittävimpiä ovat Korpilahden kirkon remontti (1 Me) sekä Keskusseurakuntatalon remontin suunnittelu- ja purkutyöt (1 Me).

Ulkoisten käyttömenojen loppusumma on 23,1 miljoonaa euroa, joka on lähes sama kuin kuluvanakin vuonna. Henkilöstömenot ovat 13,6 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä kuluvaan vuoteen reilut viisi prosenttia.

Lisätietoja: kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490, arto.viitala(at)evl.fi tai hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

Halssilan ja Lohikosken seurakuntakeskuksista luovutaan
 

Jyväskylän seurakunta luopuu Halssilan ja Lohikosken seurakuntakeskuksista. Lohikosken seurakuntakeskus suljettiin jo aiemmin syksyllä, ja Halssilan seurakuntakeskuksen joidenkin tilojen käyttöä on jouduttu rajoittamaan. Molemmissa rakennuksissa on todettu sisäilmaongelmia. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina kiinteistöstrategian päivityksen, jonka mukaan Halssilan ja Lohikosken seurakuntakeskukset siirretään luovuttavien kiinteistöjen listalle.

Kiinteistöstrategian päivittämisen myötä myös leirikeskusten tulevaisuus nostetaan uudelleen pohdittavaksi. Tarkoitus on päättää leirikeskusten kohtalosta sen jälkeen, kun koko leiritoiminnan muodot ja tarpeet on ensin punnittu.

Lisätietoja: kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490, arto.viitala(at)evl.fi tai hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

Sankarihautausmaan korjaus lisää turvallisuutta

Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla olevan sankarihautausmaan korjaussuunnitelmia päivitetään. Suunnitelmien mukaan sankarihautausmaa-alueen rakennelmia ja rakenteita kunnostetaan ja uudistetaan niin, että eri vaiheiden piirteet säilyvät, mutta tekniikka ja varustelu uusitaan.

Merkittävin uusi elementti on tontin rajalle rakennettava uusi aitarakenne sekä uusi pääportti ja portaat. Keski-Suomen Museo sanoo lausunnossaan, että vaikka kadun reunoja pitkin kulkeva uusi kivimuuri muuttaa sankarihautausmaan vanhaa ilmettä jonkin verran, toimenpide katsotaan tarpeelliseksi hautausmaan käytettävyyden ja toiminnallisuuden kannalta. Lausunnossa pidetään tärkeänä myös sitä, että materiaalivalinnat ovat sankarihautausmaan arvon mukaisesti laadukkaita.

Seurakuntalaisen näkökulmasta remontti vaikuttaa muuhunkin kuin pelkästään sankarihautausmaan ilmeeseen. Portaista tehdään nykyistä turvallisemmat ja valaistuksen uusiminen lisää sekin turvallisuutta.

Korjauskustannuksia on suunnittelun edetessä pienennetty. Esimerkiksi käytävien laatoitussuunnitelmista on luovuttu ja pitäydytty hiekkakäytävissä sankarihautausmaan alkuperäisen ilmeen mukaisesti.

Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa. Siihen haetaan Kirkkohallituksen rakennusavustusta. Tavoitteena on, että sankarihautausmaan kunnostus olisi tehty vuoden 2017 itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksiin mennessä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi sankarihautausmaan peruskorjaussuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan maanantaina.

Lisätietoja: kirkkoherra Arto Viitala 0400 540 490, arto.viitala(at)evl.fi tai hautaustoimen päällikkö Antti Pekuri 0500 426 420, antti.pekuri(at)evl.fi

 

Korpilahden kirkkoremontille rahoituspäätös

Korpilahden kirkon kunnostus on saanut rahoituspäätöksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi kunnostussuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan maanantaina. Remontin kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa ja siihen haetaan Kirkkohallituksen rakennusavustusta.

Kirkkovaltuusto ei ollut remontista yksimielinen. Heimo Lajunen (kok.) esitti Eero Kuuselan (kok.) kannattamana, että kirkko kunnostetaan vain, jos remonttiin saadaan EU-rahaa tai valtionavustusta. Lajusen esitys sai äänestyksessä kuitenkin vain kuusi ääntä, joten pohjaesitys jäi voimaan 23 äänellä. Lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni.

Kirkon välikaton ja yläpohjan ongelmat on tiedetty jo vuosia. Hiljattain tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa havaittiin, että kattorakenne on liian heikko. Vesikatto kaipaa korjausta ja uudistamista sekä kantavien rakenteiden vahvistamista. Kirkko myös kaipaa uutta maalia sekä ulkoseiniin että sisälle, talotekniikkaa pitäisi uudistaa, ja lisäksi kuori, alttari ja pääeteinen tarvitsevat päivitystä. Kunnostettavaa on myös kirkon pihalla, jossa tarvitsee tehdä maatöitä.

Museovirasto esittää Korpilahden kirkon sisätilojen palauttamista pääosin Alvar Aallon vuonna 1927 tekemien suunnitelmien mukaiseksi. Julkisivuissa tornin metalliverhous poistetaan ja puuverhous yksityiskohtineen palautetaan. Kellotornit maalataan tornin umpiosiin ja päätykolmioihin palautetaan ristit.

Jyväskylän seurakunnan vanhin kirkko on rakennettu 1827 ja se korjattiin perusteellisesti Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti satavuotisjuhliaan varten 1920-luvulla. Sen jälkeen kirkossa on tehty kaksi remonttia, ensimmäinen vuonna 1964 ja toinen vuonna 1988.

Remontti alkaa ensi syksynä. Töiden on arvioitu kestävän vuoden verran.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

 

Vanhan pappilan sisätiloille haetaan suojelua

Jyväskylän Vapaudenkadulla sijaitsevan Vanhan pappilan sisätiloja haetaan suojeltaviksi. Suojelun tarkoitus on turvata Vanhan pappilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tilakokonaisuuden sekä arvokkaiden yksityiskohtien säilyminen. Jos rakennuksen sisätilat suojellaan, tilojen korjaus- ja muutostöille tulee jatkossa saada Keski-Suomen museon lupa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Suojelua haetaan, koska Keski-Suomen museon mukaan Keskusseurakuntatalon ja Vanhan pappilan tontteja koskeva asemakaavan muutoshanke edellyttää sitä. Rakennuksen sisätiloja ei voida kaavamääräyksin suojella, vaan erillinen suojelupäätös on haettava rakennusperintölain nojalla.

Kirkkovaltuusto päätti hakea rakennusperintölain mukaisen vapaaehtoisen suojelun hakemista. Suojelua haetaan pappilan 1. kerroksen sisätiloille. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Pipsa Wilhelms (kok.) esitti Heimo Lajusen (kok.) kannattamana, että suojelua ei haeta. Wilhelmsin tekemä vastaesitys kuitenkin kaatui äänin 18-9, yksi tyhjä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888, anu.lajunen(at)evl.fi

14.12.2015 22.30