Uutislistaukseen

Kirkolliskokoukseen kolme edustajaa Jyväskylästä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit toimitettiin eilen 11.2.2020. Alustavien tulosten mukaan Jyväskylästä Lapuan hiippakunnan edustajiksi on valittu pappisedustajista Kirsi Pohjola sekä maallikkoedustajista Tuulia Kuntsi ja Erkki Puhalainen

Kirsi Pohjola työskentelee yhteiskuntavastuun pappina Jyväskylän seurakunnassa. Tuulia Kuntsi on Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuutettu ja Erkki Puhalainen kirkkoneuvoston jäsen.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Vaaleissa kirkolliskokoukseen valittiin yhteensä 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita.

Kirkolliskokouksen edustajapaikkojen jakautuminen hiippakuntien kesken perustuu hiippakuntien seurakuntien jäsenmääriin. Lapuan hiippakunnan, johon myös Jyväskylän seurakunta kuuluu, edustajien kokonaismäärä on 10.

Tiistaina toimitettiin myös hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Hiippakuntavaltuusto toimii tuomiokapitulin ohella hiippakunnan toisena hallintoelimenä. Valtuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustovaalien tuloksista kertovat hiippakuntien tuomiokapitulit.

Vaalilautakunnat vahvistavat vaalien tulokset 17.2. Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.
 

Lisätietoja:

https://evl.fi
https://ehdokasgalleria.evl.fi
https://www.lapuanhiippakunta.fi/

 

 

 

12.2.2020 16.41