Uutislistaukseen

Sansan kahden miljardin tavoite täyttyi

Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) tavoite viedä evankeliumi kahden miljardin ihmisen ulottuville on toteutunut. Kaksi miljardia oli Sansan strateginen tavoite vuosille 2010–2015.

– 2,1 miljardia ihmistä voi avata television, radion tai kännykän ja seurata Sansan tukemaa ja yhteistyökumppaneiden toteuttamaa kristillistä sisältöä. Kolme neljäsosaa heistä on Aasiassa, lähes neljäsosa Lähi-idässä ja kymmenesosa Itä-Euroopassa ja Afrikassa, kertoo Sansan mediatutkija Eila Murphy.

Lukuun on laskettu ne vähintään 15-vuotiaat, jotka puhuvat äidinkielenään tai toisena kielenään sitä kieltä, jolla Sansa kustantaa kristillistä ohjelmaa heidän alueellaan.

– Myös lapset seuraavat joitakin Sansan tukemia sisältöjä, esimerkiksi arabian- ja farsinkielisiä tv-ohjelmia, joten olemme saavuttaneet tavoitteemme varmasti. Jokaisena päivänä yleisö ei kuitenkaan ylitä kahta miljardia, Eila Murphy muistuttaa.

Tänä vuonna Sansa vie toivoa erityisesti vaikeissa oloissa eläville kristityille, jotka eivät voi vapaasti tunnustaa uskoaan ja kokoontua.

– Heille radion, television ja internetin kautta välitetyillä kristillisillä ohjelmilla on erityinen merkitys. Ohjelmat herättävät kiinnostuksen kristinuskoa kohtaan myös monissa ei-kristityissä, toiminnanjohtaja Juha Auvinen tietää.

Vuosi 2016 aloittaa Sansan uuden strategiakauden. Ensimmäinen neljästä painopisteestä, Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi, kertoo, että keskeisintä työssä on välittää evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet.

Toinen painopiste mediateknologian mahdollisuuksista muistuttaa Sansan välineestä: Järjestö käyttää eri mediateknologioita eri alueilla sen mukaan, miten yleisön tavoittaa missäkin parhaiten.

Kolmas painopiste on Kumppanin kuuleminen työn suuntaamisessa. Neljännen painopisteen mukaisesti Sansa kannustaa kansainvälisiä kumppaneitaan verkostoitumaan omilla alueellaan.

Intiassa muiden uskontojen kuin hindulaisuuden asema on heikentynyt vuoden 2014 vaalien jälkeen. Sansa tukee TWR-Intian 15 kielellä tekemiä radio-ohjelmia, joista osa on naistenohjelmia. Myös hindinkielinen tv-ohjelma jatkuu.

Kiinassa valtio harjoittaa politiikkaa, joka pyrkii pitämään suuren maan koossa ja puhtaana vierailta vaikutteilta. Erityisen tarkasti seurataan niiden järjestöjen toimintaa, joilla on yhteyksiä ulkomaille. Sansan tukema työ kuitenkin jatkuu. Kiina on mediakehityksen kärkimaa, mikä näkyy myös medialähetystyössä.

Indonesian kristittyjen tilanne vaihtelee eri puolilla maata. Yhteisöissä, jotka suhtautuvat kielteisesti kristinuskoon, Sansan työ vie evankeliumia eteenpäin. Uutena hankkeena alkaa FEBC-Indonesian toteuttama teologisten seminaarien radio-ohjelmakoulutus. Myös tuki kriisiradiotyölle jatkuu.

Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Keski-Aasiassa Sansan yhteistyökumppaneiden SAT-7:n ja TWR:n ohjelmat tavoittavat ihmisiä maissa, joissa kristittynä eläminen on vaikeinta. Televisio- ja radio-ohjelmat ovat monelle se puuttuva oma seurakunta.

Sansa jatkaa radiotyötä myös Afrikassa, erityisesti Etiopiassa, Eritreassa ja Länsi-Afrikassa. Euroopassa yhteistyö jatkuu Kroatian evankelisen kirkon kanssa ja Venäjällä Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.


 

19.1.2016 14.19