Uutislistaukseen

Hautajaiset poikkeusoloissa Jyväskylän seurakunnassa

Suomen hallituksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon linjausten mukaisesti Jyväskylän seurakunnassa noudatetaan hautajaisissa poikkeusmenettelyjä koronaepidemian vuoksi. Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että edistämme ihmisten turvallisuutta.

Hautajaiset koostuvat tavanomaisesti kahdesta osasta: siunaustilaisuudesta kappelissa, kirkossa tai haudalla sekä muistotilaisuudesta omaisten valitsemassa paikassa, omaisten suunnitteleman ohjelman mukaisesti. Pappi, kanttori ja suntio ovat seurakunnan työntekijöinä läsnä myös poikkeusajan hautaan siunaamisissa. Muistotilaisuuksiin työntekijät eivät poikkeusoloissa pääsääntöisesti voi osallistua.

Pappi on hyvissä ajoin etukäteen yhteydessä omaisten kanssa hautajaisjärjestelyistä ja tarvittaessa myös kanttori ja omaiset voivat olla yhteydessä musiikin osalta. Seurakunnan hautauspalveluiden toimistotyöntekijät ja hautausmaan työntekijät auttavat kaikissa hautauksen käytännön kysymyksissä.

Hautaan siunaamisen sisältö musiikkeineen voi muuten olla poikkeusoloissakin sama kuin tavanomaisesti, mutta musiikkiryhmien osallistumista rajoittaa osallistujamäärän enimmäisraja.

Hautaan siunaaminen kappelissa tai kirkossa on luonteeltaan julkinen tilaisuus ja siunaustilaisuuden osallistujamäärä saa olla poikkeusoloissa enintään 10 (pappi ja kanttori eivät ole mukana tässä kiintiössä).

Vain sillä erityisen painavalla perusteella on mahdollista poiketa jonkin verran 10 henkilön enimmäismäärästä, että vainajan kaikkein lähimpien omaisten lukumäärä on enemmän kuin kymmenen.

Tämä tarve on tuotava esiin siunauksen toimittavalle papille hyvissä ajoin ennen siunaustilaisuutta ja omaiset käyvät hänen kanssaan keskustelun asiasta ja sopivat mahdollisesta osallistujien enimmäismäärän ylityksestä. Ylitys edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä osallistujien sijoittumiseen ja muihin tilaisuuden riskitekijöihin. Tulee ottaa huomioon, että ylitys osaltaan lisää koolla olevalle joukolle ja heidän kauttaan muille ihmisille riskiä altistumiseen koronavirukselle.

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa ulkona haudalla. Tällöinkin osallistujamäärässä tulee noudattaa edellä mainittuja ohjeita.

Hautaan siunaamisen jälkeisen yksityisen muistotilaisuuden yksityisissä tiloissa toteutettavista järjestelyistä seurakunta ei vastaa, mutta omaisten on tietenkin syytä huomioida terveysriskit ja valtiovallan ohjeet myös yksityistilaisuudessa. Seurakunnan tiloissa toteutettavaa muistotilaisuutta koskee osallistujamäärän rajoittaminen edellä mainitulla tavalla kymmeneen.

Riskiryhmiin kuuluvien, sairaiden ja ulkomailta äskettäin palanneiden ei tulisi osallistua siunaustilaisuuteen.

Omaiset voivat halutessaan itse välittää tilaisuuden suoratoistona verkossa Se voidaan toteuttaa esimerkiksi matkapuhelimella suljettuun Facebook-ryhmään.

Jyväskylän seurakunnalla on käytössään krematorio ja poikkeusoloissa tuhkaaminen antaa mahdollisuuden eräisiin tavanomaisesta poikkeaviin järjestelyihin. Tuhkaamista voidaan kaiken kaikkiaan poikkeusolojen aikana suositella.

Vainaja on mahdollista tuhkata jo ennen siunaustilaisuutta. Tällöin hautaan siunaaminen ja siihen liittyvä muistotilaisuus voidaan järjestää niin sovittaessa useita viikkoja myöhemmin. Tämä voi antaa mahdollisuuden siirtää hautajaiset siihen saakka, että on palattu normaalioloihin ja haluttu määrä vieraita voidaan kutsua hautajaisiin. Toinen mahdollisuus on järjestää pienimuotoinen hautaan siunaaminen ja pienimuotinen muistotilaisuus sekä tuhkaus nyt poikkeusaikana ja myöhemmin normaalioloissa isomman joukon kanssa uurnan maahan kätkeminen ja muistotilaisuus.

Muistotilaisuus voidaan edelleen varata myös seurakunnan tiloihin, kun noudatetaan em. osallistujamäärän ylärajaa.

Sanomakellot ennen hautajaisia voidaan soittaa kirkossa normaaliin tapaan. Omaiset sopivat asiasta seurakunnan hautauspalveluiden kanssa ja omaisten on mahdollista päästä kellojen soiton ajaksi kirkkoon hiljentymään ja kuuntelemaan kellot.  

Kuolleiden muistamista nimeltä mainiten seurakunnan jumalanpalveluksessa hautajaisten jälkeen ei voida toteuttaa, koska jumalanpalveluksia ei voida järjestää siten, että niihin kokoontuisi seurakuntaa (jumalanpalvelus lähetetään verkossa ja pois nukkuneita ja heidän läheisiään muistetaan yhteisesti). Vainajien nimet voidaan kuitenkin julkaista lehdessä.

Näitä ohjeita tarkennetaan tarvittaessa valtion viranomaisten ja kirkon ohjeistusten nojalla.


Lisätiedot kirkkoherra Arto Viitala, 0400 540 490

 

19.3.2020 14.05