Uutislistaukseen

Parisuhdeongelmiin haetaan apua entistä enemmän

Kirkon perheneuvonnan asiakkaista reilut 40 prosenttia on miehiä. Vuonna 2015 suurin osa perheasiain neuvottelukeskusten asiakkaista oli 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia. Perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat myös lakisääteisiä erosovittelupalveluja.

Kirkon perheneuvonnan asiakasmäärä jatkaa kasvua. Kaikkiaan perheneuvonnasta sai apua yli 18 000 ihmistä viime vuonna. Autettavien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta lähes 700 henkilöllä. Perheneuvonnan asiakkaista reilut 40 prosenttia on miehiä. Yhä useammin miehet ovat myös yhteydenottajia ja ensimmäisen keskusteluajan varaajia.

- Parisuhdeasiat ovat tärkeitä myös miehille, ja kirkon perheneuvonta tavoittaa heidät erinomaisesti. Muissa auttamisjärjestelmissä miesten osuus asiakkaista on huomattavasti alhaisempi, kertoo Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja Päivi Kähkönen.

Vuonna 2015 suurin osa neuvottelukeskusten asiakkaista oli edellisten vuosien tapaan 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia.

- Hyvien asioiden ohella pikkulapsivaihe myös kuormittaa ja haastaa perhe-elämää. Puhumisen ja kuuntelemisen taidot joutuvat koetukselle, samoin kyky tehdä kompromisseja, toteaa Päivi Kähkönen.

Yleisimmät syyt hakeutua perheneuvontaan ovat parisuhteen vuorovaikutusongelmat, eroon liittyvät kysymykset sekä uskottomuus.

- Parisuhde on ihmisille tärkeä. Mitä turvattomammalta maailma ympärillä tuntuu, sitä enemmän läheiseltä suhteelta odotetaan ja sitä kipeämmiltä pettymykset tuntuvat ”, toteaa kirkon perheneuvonnan kouluttaja Anne Anttonen.

Keskiössä lasten hyvinvointi

Vanhempien ero koskettaa vuosittain yli 30 000 lasta. Vanhemmuuden tukeminen ja eron vaikutusten ymmärtäminen lasten näkökulmasta ovat erotilanteessa perheneuvontatyön keskiössä. Perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat myös lakisääteisiä erosovittelupalveluja.

- Eropalvelujen kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä on keskeistä myös hallituksen kärkihankkeessa, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa, kertoo Päivi Kähkönen.

Perheiden tukemiseen riittävästi resursseja

”Säästöpaineiden keskellä on hyvä muistaa, että perheiden tukemisesta tinkiminen aiheuttaa mittavia kustannuksia myöhemmin. Perheiden tarvitsema apu ja tuki on myös tehokkainta silloin, kun se on oikea-aikaista ja riittävää”, toteaa Kähkönen.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja kaikille avoimia. Suomessa toimii tällä hetkellä 41 perheasiain neuvottelukeskusta, joissa työskentelee yhteensä lähes 200 työntekijää. Puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan kanssa.

Kirkon perheneuvonta palvelee myös verkossa. City.fi:n kanssa yhteistyössä toteutetulla SuhdeklinikallaLinkki avautuu uudessa välilehdessä kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten kysymyksiin liittyen pari- ja ihmissuhteisiin. Viime vuonna sivustolla oli lähes 300 000 kävijää.

29.1.2016 12.10