Uutislistaukseen

Vesalan leirikeskuksen purkutöiden yhteydessä paljastui öljyvahinko

Vesalan leirikeskuksen päärakennuksen purkutöiden yhteydessä on paljastunut öljyvahinko. Vuoto on peräisin maanalaisesta kevytpolttoöljysäiliöstä. Vahinko huomattiin, kun heinäkuun lopulla alkaneet kaivutytöt etenivät öljysäiliön nostovaiheeseen.

Paikalla aloitettiin kiireellinen öljyntorjunta, mutta massanvaihtotyössä ei saavutettu tavoitteita. Pohjaveden pinta on kaivannon pohjalla. Pitoisuudet kasvavat syvemmälle mentäessä ja kaivannosta otettujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella ne ovat kulkeutuneet laajemmalle saavutettuaan pohjavesipinnan.

Säiliöalue sijaitsee Vesangan pohjavesialueella sekä Vähä-Vesanka-vesistön välittömässä läheisyydessä. Keski-Suomen ELY-keskuksen kannanoton mukaan pohjaveden puhdistamiseen tarvitaan kestävä ja pitkäaikainen ratkaisu. Pilaantumisen laajuuden selvittyä tulee laatia suunnitelma maaperän ja varsinkin pohjaveden puhdistamisesta.

Kiinteistön omistajana Jyväskylän seurakunta selvittää ympäristövahingon laajuuden tarkemmilla lisätutkimuksilla. Tutkimustulokset analysoidaan ja saatujen tulosten perusteella suunnitellaan tarvittavat maaperän ja pohjaveden kestävällä pohjalla olevat kunnostustoimet, jotka hyväksytetään ympäristöviranomaisilla ennen jatkopuhdistustöihin ryhtymistä.
​​​​​​​

Lisätiedot:

Antti Pekuri
Hautaustoimen päällikkö
0500 426 420
antti.pekuri@evl.fi

Maritta Lukkarinen (paikalla 24.8.)
kiinteistöpäällikkö
Jyväskylän seurakunta
0400 635 001
maritta.lukkarinen@evl.fi

 

 

 

 

 

21.8.2020 10.08