Uutislistaukseen

Korona kuormittanut perheitä – Perheasiain neuvottelukeskus tukee livenä ja etäyhteyksillä

Nainen ja mies ojentavat kädet toisiaan kohti.

Koronapandemia ei pysäyttänyt valtakunnallisen kirkon perheneuvonnanLinkki avautuu uudessa välilehdessä toimintaa, vaan se siirtyi maaliskuun puolivälissä etäyhteyksin tapahtuvaksi. Kesäkuun alusta alkaen muun muassa Jyväskylän perheneuvonnassa on tavattu asiakkaita myös kasvokkain, koska alueellinen tautitilanne on sen sallinut. 

Kesällä kysyntä perheneuvontaan on lisääntynyt. Perheneuvonnan johtajille lähetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan yli 60 prosenttia keskuksista pystyy ottamaan asiakkaiksi kaikki tarvitsevat. Myös Jyväskylässä neuvotteluajan saa yleensä heti ensimmäisen puhelun aikana. Pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen ja kaikki asiakkaaksi haluavat eivät pääse perheneuvontaan.

Korona on kuormittanut perheitä

Koronapandemiaa rajoittavat toimet ovat kuormittaneet perheitä. Tämä näkyy perheneuvonnassa erityisesti vanhemmuuteen liittyvänä huolena sekä erokysymysten lisääntymisenä. Myös taloudellisista huolista keskustellaan enemmän kuin aikaisemmin.

Tutkimusten mukaan vanhempien välinen suhde vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Perheissä, joissa vanhempien suhde on toimiva, lapsi ei kuormitu jännitteisestä ilmapiiristä ja hän voi sen sijaan keskittyä paremmin oman ikävaiheensa mukaiseen kehitykseen ja kasvuun. Vanhempien suhteen tunneilmapiiri siirtyy koko perheeseen. 

Tunneilmapiiri määrittää lapselle, millaiset tunteet ovat hyväksyttäviä ja kuinka niitä saa ilmaista. Sekä liian tukahdutetut tunteet että liian hallitsemattomat tunneilmaisut vääristävät lapsen käsitystä itsestään ja suhteista toisiin. Kirkon perheneuvonnassa tuetaan vanhempien parisuhdetta niin, että heidän välisensä suhde voisi tarjota parhaan mahdollisen pohjan lasten kasvulle ja kehitykselle.

Valtaosa asiakkaista lapsiperheiden vanhempia

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 41 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta.

Valtaosa perheneuvonnan asiakkaista on työikäisiä lapsiperheiden vanhempia. Vuonna 2019 kirkon perheneuvonnassa tavattiin noin 18 500 asiakasta yhteensä yli 90 000 kertaa. Asiakkaista oli miehiä yli 40 prosenttia. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. 

Perheneuvonnan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakaspalautteeseen vastanneista asiakkaista yli 95 % koki tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi perheneuvonnassa.

Perheasiain neuvottelukeskus Jyväskylässä
 

10.9.2020 12.22