Uutislistaukseen

Mari Leppänen ja Jouni Lehikoinen Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin toiselle kierrokselle

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Mari Leppänen ja Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen etenivät Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin toiselle vaalikierrokselle. Alustavan ääntenlaskennan mukaan Leppänen sai 35,4 prosenttia annetuista äänistä ja Lehikoinen 32,4 prosenttia ensimmäisellä vaalikierroksella.

Alustavassa tuloslaskennassa äänimäärät jakautuivat neljän ehdokkaan kesken seuraavasti: Heikki Arikka sai yhteensä 168 ääntä (16,6 %), Kaisa Huhtala 152 ääntä (15,1 %), Jouni Lehikoinen 327 ääntä (32,4 %) ja Mari Leppänen 357 ääntä (35,4 %). Vaalin äänestysprosentti oli 84,8 prosenttia.

Äänioikeus on hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä samalla määrällä seurakuntien valitsemia maallikkojäseniä. Äänioikeutettuja oli yhteensä 1191.

Mari Leppänen on työskennellyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaanina vuodesta 2019. Aiemmin hän on toiminut muun muassa piispan erityisavustajana, seurakuntaavaalien projektipäällikkönä Kirkkohallituksessa sekä pappina Liedon seurakunnassa.

Jouni Lehikoinen on työskennellyt Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2003. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Karinaisten ja Paimion seurakuntien kirkkoherrana.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin toinen kierros Leppäsen ja Lehikoisen kesken käydään 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.2.2021. Hänet vihitään virkaan Turun tuomiokirkossa 7.2.2021.

 

 

 

5.11.2020 15.26