Uutislistaukseen

Piispainkokous: Positiivinen uskonnonvapaus mahdollistaa hengellisen kasvun ja uskontodialogin partiotoiminnassa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous Linkki avautuu uudessa välilehdessäkokoontui vuoden viimeiseen istuntoonsa maanantaina 7.12. Lapuan hiippakunnassa Kuortaneella.

Piispainkokous antoi lausuntonsa kirkkohallituksen täysistunnolle kirkon ja partion välisestä uudesta yhteistyösopimuksesta. Nykyinen yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee uuden sopimuksen joulukuun kokouksessaan. Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry päivitti partion peruskirjan kokouksessaan marraskuussa.

Piispainkokous toteaa lausunnossaan, että kirkon ja partion pitkän ja hyvän yhteistyön on tärkeää jatkua.

“Yhteistyö Suomen partiolaisten kanssa on välttämätöntä, sillä seurakunnat ovat edelleen taustayhteisönä suurimmalle osalle suomalaisista lippukunnista ja tarjoavat niille tiloja, taloudellista tukea sekä osaamista”, lausunnossa todetaan.

Piispainkokous pitää arvokkaana, että partiotoimintaan voi osallistua lapsia ja nuoria riippumatta heidän uskonnollisista yhteisöistään tai katsomuksistaan. 

Piispainkokous kiinnittää huomiota mm. siihen, että partiolupauksesta on poistettu sana Jumala, ja toivoo, ettei peruskirjauudistus johda partion etääntymiseen kirkoista ja seurakuntien toiminnasta.

Piispainkokous pitää sopimusluonnoksessa hyvänä positiivisen uskonnonvapauden korostamista sekä sitä, että Suomen partiolaiset sitoutuu tarjoamaan jäsenilleen heidän katsomuksensa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta.

“Tärkeää on huolehtia, että positiivinen uskonnonvapaus mahdollistaa kristittyjen partiolaisten hengellisen kasvamisen ja oman katsomuksen vahvistumisen partiotoiminnassa samalla, kun se avaa oven käydä syvempään dialogiin toisin uskovien kanssa”, lausunnossa todetaan.

Piispainkokouksen mielestä seurakuntien ja lippukuntien tulee tehdä paikallisia sopimuksia yhteistyöstä ja viestiä siitä avoimesti niin, että taustayhteisö näkyy lippukunnan arjessa. Myös yhteistyö katsomuskasvatukseen liittyvän osaamisen vahvistamiseksi on piispainkokouksen mielestä erittäin tarpeellista.

Keskustelu kirkkolaista ja -järjestyksestä jatkuu tammikuussa 

Piispainkokous keskusteli lausunnosta, jonka se antaa kirkkohallituksen pyynnöstä kirkolliskokoukselle kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleen kirjoittamisesta. Keskustelua päätettiin jatkaa tammikuussa.  

8.12.2020 11.43