Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto: Ennen pappiloista luopumista selvitetään korvaavat tilat, Lehtisaarelle määräraha

Kirkkovaltuusto hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan Jyväskylän seurakunnan vuoteen 2030 ulottuvan kiinteistöstrategian.

Pohjaesityksessä todettiin muun muassa, että seurakunnan omasta käytöstä poistetaan kaikki seurakunnan omistuksessa olevat pappilarakennukset. Valtuusto kuitenkin muutti strategiaa vilkkaan keskustelun jälkeen lisäämällä siihen, että ennen pappiloista luopumista tulee selvittää korvaavat tilat luovuttavien tilojen tilalle, jotta toimintojen jatkuminen turvataan.

Keskustelu pappiloista alkoi, kun Inkeri Tuunanen esitti Tikkakosken pappilan säilyttämistä muun muassa sillä perusteella, että työntekijöille ja tiloja käyttäville partiolaisille ei ole korvaavia tiloja. Tämän jälkeen Pipsa Wilhelms esitti korvaavien tilojen selvittämistä ennen pappiloista luopumista.

Inkeri Tuunanen veti myöhemmin oman esityksensä pois ja hyväksyi Wilhelmsin esityksen.

Vuoteen 2030 ulottuvan strategian mukaan seurakunta huolehtii muun muassa, että käyttöön jäävät rakennukset ovat terveellisiä, turvallisia ja pääosin esteettömiä sekä noudattaa kiinteistöjen käytössä ja hoidossa Jyväskylän seurakunnan ympäristöohjelmaa. Seurakunta toimii kiinteistöihin sisältyvää kulttuuriperintöä arvostaen.

Säilytettäviä kiinteistöjä on 60 prosenttia, selvitettäviä 5 prosenttia ja luovuttavia 35 prosenttia.

Kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin myös Jyväskylän seurakunnan vuoden 2021 talousarvio. Erkki Puhalainen teki kokouksessa ponsiesityksen liittyen lähetysmäärärahojen suuruuteen ja jakoperiaatteiden määrittelyyn tulevaisuudessa. Ponsi hyväksyttiin äänin 19-18. Jari Tuukkanen esitti Tuulia Kuntsin ja Tuulikki Väliniemen kannattamana Lehtisaaren kehittämiseen budjettiin 300 000 euron määrärahaa. Kirkkovaltuusto hyväksyi asian äänestyksen jälkeen äänin 5-33.

15.12.2020 20.45