Uutislistaukseen

Korona ei pysäyttänyt kirkon perheneuvontaa vuonna 2020

Korona on muuttanut perheiden arkea monin tavoin viime vuoden keväästä lähtien, mikä on näkynyt myös kirkon perheneuvonnan työssä. Myös perheneuvontaa on tehty etäyhteyksin maaliskuusta 2020 lähtien.

Perhetyössä korona-aikana esiin ovat nousseet muun muassa huoli vanhemmuuden kysymyksistä, perheiden taloudellinen huoli sekä alkoholin käytön ja väkivallan lisääntyminen. Videokeskustelut perheneuvojan kanssa eivät ole läheskään aina olleet mahdollisia perheiden arjen vaatimusten tai rauhallisen tilanpuutteen vuoksi. Kaikille asiakkaille ei ole ollut luontevaa keskustella teknisten välineiden välityksellä. Kaikilla tarvittavaan tekniikkaan ei ole ollut mahdollisuuttakaan.

Perheasian neuvottelukeskuksista puolet pystyy ottamaan vastaan kaikki halukkaat asiakkaat – tilanne vaihtelee eri puolella Suomea  

Elokuussa 2020 perheasiain neuvottelukeskuksille tehdyllä kyselyllä kartoitettiin koronan vaikutuksia perheneuvontaan. Kaikki vastanneet olivat tehneet pandemian aikana neuvontaa puhelimitse, videovälitteisesti työskenteli 97 prosenttia ja kasvokkain 85 prosenttia vastanneista. Kyselyn aikaan reilusti yli puoleen keskuksista pääsivät asiakkaiksi kaikki halukkaat. Kyselyyn vastasi yli 80 prosenttia keskuksista. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ympäri Suomea ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää.

”Osa asiakkaista on kokenut videovälitteisen tai puhelimitse tapahtuvan perheneuvonnan itselleen vieraaksi ja jäi odottelemaan mahdollisuutta perinteiseen, kasvokkain tapahtuvaan perheneuvontaan. Toisille mahdollisuus etäyhteyksiin sopi hyvin muuttuneessa tilanteessa, ja heidän kanssaan keskustelut saattoivat jatkua keskeytyksettä”, Kirkkohallituksen perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen kertoo.

Kesän myötä osassa keskuksia asiakkaita voitiin tavata kasvokkain, mutta monet valitsivat edelleen videovälitteisen työskentelyn. Useat perheet halusivat jatkaa keskusteluja lomallaan ja kesämökeiltä käsin. Siihen oli nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus, sillä perheneuvonnassa oli varauduttu asiakasmäärien nousuun muun muassa porrastamalla työntekijöiden lomia.

Kirkon perheneuvonnassa uusia keinoja käyttöön

Kirkon perheneuvonnassa on pyritty tavoittamaan kotikaranteenissa olevia perheitä uusilla keinoilla, kuten perheaiheisilla somenostoilla sekä muulla verkossa tapahtuvalla työllä. Myös osa vertaisryhmistä siirrettiin verkossa tapahtuvaksi.

Vuonna 2020 lanseerattiin RakkausklinikkaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu. Rakkausklinikalla kirkon perheneuvojat tarjoavat tukea ja näkökulmia parisuhdetta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin. Lukijat voivat lähettää Rakkausklinikalle anonyymisti parisuhdetta koskevia kysymyksiä, joihin kirkon perheneuvojat vastaavat. Palvelu on tavoittanut reilusti yli puoli miljoonaa lukijaa yhdeksässä kuukaudessa. Rakkausklinikka toimii terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelussa Terve.fi:ssä, ja sen toteuttaa A-lehdet.

Kirkon perheneuvonnassa oli vuonna 2020 kaikkiaan 16 840 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 24 754 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Yhteensä asiakaskohtaamisia oli yli 85000.

Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Lisätietoja:
Sari-Annika Pettinen, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija, Kirkkohallitus, sari-annika.pettinen[at]evl.fi, p. 040 688 1592 

29.1.2021 07.58