Uutislistaukseen

Yli 40 000 lasta käy seurakuntien päiväkerhoissa

Seurakuntien järjestämät päiväkerhot ovat edelleen suosittuja, käy ilmi seurakuntien tuoreista toimintatilastoista vuodelta 2015. Viime vuonna seurakuntien päiväkerhoihin osallistui yhteensä 40 700 lasta, jotka olivat iältään 3-5-vuotiaita.

Kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntija Raija Ojellin mukaan päiväkerhojen suosiolle on monta syytä.

- Päiväkerho on monelle perheelle luonteva valinta silloin, kun lapsi ei osallistu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Moni vanhempi on itse ollut päiväkerhossa ja haluaa tuoda myös oman lapsensa kerhoon. Pienet ryhmät sekä tutut lastenohjaajat ovat perheille tärkeitä, samoin kerhon kristillinen arvopohja.

Päiväkerhotoiminnassa sitoudutaan yleisiin varhaispedagogisiin periaatteisiin, ja toiminnan perustana ovat valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä kirkon kasvatuksen linjaukset. Päiväkerhojen lastenohjaajat ovat suorittaneet lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, minkä lisäksi heille on tarjolla paljon mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen.

Vuonna 1945 alun perin perheiden arkea helpottamaan kehitetty päiväkerhotoiminta juhlii parhaillaan 70-vuotista historiaansa teemalla ”Pieni on suurinLinkki avautuu uudessa välilehdessä”.

Monissa seurakunnissa on parhaillaan käynnissä ilmoittautuminen syksyllä alkaviin päiväkerhoryhmiin. Alle kouluikäisille tarkoitetut kerhot ovat lasten omia paikkoja, joissa leikitään, liikutaan, luodaan ystävyyssuhteita ja opetellaan ryhmässä toimimista. Samalla tutustutaan luontevasti seurakuntaan sekä kristillisiin tapoihin ja sisältöihin.

Seurakuntien päiväkerhot kokoontuvat tavallisesti muutaman kerran viikossa. Monissa seurakunnissa toiminta on kokonaan maksutonta, osa seurakunnista perii kerhoista pientä osallistumismaksua.

Seurakunnat järjestävät pienille koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa, jossa lapsille tarjotaan ohjelmaa ennen tai jälkeen koulupäivän. Vanhempien ollessa töissä lasten ei tarvitse jäädä yksin, vaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa he saavat viettää aikaa turvallisesti muiden lasten ja ammattitaitoisten lastenohjaajien kanssa.

- Lapselle on tärkeää se, että saa puuhailla kavereiden kanssa ja kokea olonsa turvalliseksi tutun aikuisen seurassa. Vanhemmat voivat rauhassa keskittyä omiin tehtäviinsä silloin, kun he tietävät, ettei lapsen iltapäivästä tarvitse huolehtia. Monille perheille kynnys seurakuntaan madaltuu, kun toiminta muodostuu osaksi omaa arkea, kertoo koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiantuntija Heljä Petäjä.

Vuonna 2015 seurakuntien aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui noin 10 000 lasta. Seurakunnat järjestävät aamu- ja iltapäivätoimintansa useimmiten hallinnollisessa yhteistyössä kuntien kanssa, ja seurakunnat ovat kuntien jälkeen suurin palveluntarjoaja.

 

 

11.4.2016 10.28