Uutislistaukseen

Rippikoulujen kävijämäärä laski koronapandemian takia

Rippikoulun kävi viime vuonna yhteensä 46 818 henkeä. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 49 831 henkeä. Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun kävi 88 prosenttia (vuonna 2019 92 %) ja kaikista 15-vuotiaista nuorista 74 prosenttia (77 %).

Kirkkohallituksen rippikouluasiantuntija Vilppu Huomon mukaan rippikoulukävijöiden määrän väheneminen johtuu koronapandemiasta. 

Koronapandemian vaikutukset näkyvät selvästi siinä, miten nuoret osallistuivat viime vuonna rippikouluihin. Alkukesän leirejä jouduttiin perumaan ja siirtämään myöhemmäksi. Leirejä myös muutettiin päivärippikouluiksi. Leirin peruunnuttua tai ajankohdan muututtua myös osa nuorista näyttää jääneen rippikoulusta pois.

Koronapandemiasta huolimatta rippikoulussa oli vuonna 2020 yhtä hauskaa ja turvallista kuin aikaisemminkin. Valtakunnallisen, nuorilta kerätyn palautteen mukaan nuoret kokivat, että rippikouluissa oli hauskaa, turvallista ja sai olla oma itsensä.

On hienoa, miten kaikkien muutosten ja rajoitusten keskellä nuorilla oli samalla lailla ripareilla hauskaa ja hyvä olla, miten aikaisempinakin vuosina. Se kertoo ehkä siitä, että nuoret itse ovat usein parhaita tunnelmanluojia, Huomo kommentoi.

Elokuu oli viime vuonna suosituin rippikoulukuukausi, jolloin rippikoulun kävi 12 137 henkeä. Tavallisesti suosituimmat rippikoulukuukaudet ovat kesä- ja heinäkuu, jolloin rippikoulun käy yli puolet kaikista rippikouluun tulevista nuorista.

Asiantuntija Vilppu Huomon mukaan muutos ilmentää koronapandemian vaikutusta rippikouluihin.

On poikkeuksellista, että syksyn kuluessa rippikoulun kävi suurempi määrä nuoria kuin kesän lomakuukausien aikana.

12.2.2021 12.30