Uutislistaukseen

Seurakunnat avustivat turvapaikanhakijoita viime vuonna aktiivisesti

Vuoden 2015 loppuun mennessä Suomesta haki turvapaikkaa yli 32 000 henkilöä, vuotta aikaisemmin hakijoita oli vain noin kymmenesosa tästä.

Evankelis-luterilaiset seurakunnat panostivat merkittävästi turvapaikanhakijoiden tukeen ja vastaanottamiseen. Lähes yhdeksän kymmenestä (88 %) seurakunnasta reagoi turvapaikanhakijakriisiin. Tieto perustuu Kirkon tutkimuskeskuksen tammi-maaliskuussa 2016 seurakunnille tekemään kyselyyn.

- On ilahduttavaa, että seurakunnat ovat aktiivisesti ja ripeästi ottaneet vastuuta turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ja vuorovaikutuksen edistämisestä paikallisen väestön kanssa. Seurakunnissa on monenlaista osaamista sekä kokemusta, jonka merkitys nousi esiin tässä tilanteessa, kirkkohallituksen pakolais- ja maahanmuuttajatyön asiantuntija Marja-Liisa Laihia toteaa.

Vuoden 2015 loppuun mennessä eri puolille Suomea perustettiin kaikkiaan yli 180 uutta vastaanottokeskusta. Noin joka kymmenes seurakunta antoi tiloja hätämajoituksen järjestämistä varten.

Suurin osa seurakunnista (60 %) antoi tukea organisoimalla tavara- tai vaatelahjoituksia. Yli puolet seurakunnista (53 %) keräsi ylimääräisiä kolehteja turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Joka kymmenes seurakunta lisäsi taloudellista avustusta pakolaiskriisin hoitamiseen Suomessa.

Lukuisat seurakunnat järjestivät yhteisiä tapaamisia tai toimintaa pakolaisille. Yli kolmasosa seurakunnista (38 %) kutsui pakolaisia ja turvapaikanhakijoita seurakunnan yhteisiin hengellisiin tilaisuuksiin. Runsas neljännes seurakunnista (26 %) järjesti pakolaisille ja turvapaikanhakijoille ruokailuja, urheilutapahtumia tai muuta ohjelmaa. Noin joka kuudes seurakunta (17 %) järjesti ystävä- tai tukihenkilötoimintaa.

Kysely lähetettiin kaikkiin vuonna 2015 toimineisiin 412 seurakuntaan. Kyselyyn vastasi 409 seurakuntaa.

Kysely toteutettiin osana kirkon nelivuotiskertomusta varten tehtävää laajempaa seurakuntien toimintaa kartoittavaa tilastokyselyä. Vuosien 2012─2015 nelivuotiskertomus julkaistaan marraskuussa 2016.

 

 

11.4.2016 13.58