Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 24.3.

Jyväskylän kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkoisessa kokouksessaan Jyväskylän seurakunnan ja Järvi-Suomen Asunnot Oy:n välisen esisopimuksen useita kiinteistöjä koskevasta kaupasta kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Kauppa solmitaan Jyväskylän keskusseurakuntatalosta sekä Lohikosken, Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskuksista. Myytävään kokonaisuuteen kuuluu myös Palokassa sijaitseva tontti. Reilun kahden hehtaarin rakentamaton tontti sijaitsee Pappilanjoen ja Jokelantien välimaastossa.

Vilkkaan keskustelun jälkeen Heimo Lajunen esitti Raija Sipisen kannattamana kaupan palauttamisesta uudelleen valmisteluun. Kirkkovaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 31–7. Tämän jälkeen Lajunen esitti kaupan hylkäämistä ja esitti myös eriävän mielipiteen. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta.

Kirkkovaltuusto hyväksyi myös jo kirkkoneuvostossa hyväksytyn Liisa Kuparisen ponnen, jonka mukaan kaupan toteutuessa seurakunta sitoutuu kompensoimaan Palokan tontilta kaadettavan puuston määrän ympäristövaikutukset tekemällä istutuksia toisaalle, joko omille mailleen tai kehitysaputyönä maailmalla. Lisäksi seurakunta selvittää kooltaan Palokan tonttia vastaavan uuden luontokohteen suojelemista maaomistuksestaan.

24.3.2021 21.04