Uutislistaukseen

Lapuan hiippakunnan piispa valitaan marraskuussa

Lapuan hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali tiistaina 2. marraskuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. marraskuuta. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli määräsi istunnossaan piispanvaalin pidettäväksi tällä aikataululla.

Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Lapuan hiippakunnan papit ja virassa olevat lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita.

Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 475. Maallikkovalitsijoita ovat Lapuan hiippakunnasta valitut seitsemän kirkolliskokousedustajaa, Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 14 maallikkojäsentä, hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen täysistunnon maallikkojäsen, tuomiokapitulin maallikkojäsen sekä lakimiesasessori.

Näiden äänioikeutettujen lisäksi seurakunnat valitsevat 452 maallikkovalitsijaa siten, että jokaisesta 44 seurakunnasta valitaan ensin yksi maallikkovalitsija, minkä jälkeen loput 408 maallikkovalitsijaa valitaan seurakuntien väkimäärän suhteessa.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat istunnossaan 16. kesäkuuta. Samassa istunnossa päätetään ehdokasasettelun alkamispäivästä.

Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle vaalissa. Ensimmäisen kierroksen vaalikeskustelut järjestetään 28. syyskuuta ja 12. lokakuuta. Mahdollisen toisen kierroksen keskustelutilaisuus pidetään 16. marraskuuta. Keskusteluja voi seurata paikan päällä tai verkon välityksellä.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet piispan virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta.

Lapuan hiippakunnan nykyinen piispa Simo Peura ilmoitti 14. huhtikuuta jäävänsä eläkkeelle helmikuun alussa.

27.4.2021 15.22