Uutislistaukseen

Tietoja tai muistoja Mutasen rukoushuoneesta? Opiskelijat tekevät rakennuksesta kulttuurihistoriallista selvitystä

Jyväskylän yliopiston Kulttuuriympäristön tutkimuksen opiskelijat tekevät osana maisterinopintojaan rakennushistoriallisen selvityksen Korpilahdella sijaitsevasta Mutasen rukoushuoneesta Jyväskylän seurakunnalle. Hanke toteutetaan huhti-kesäkuussa 2021.

Selvityksessä kerätään tietoa arkisto- ja kirjallisuuslähteiden lisäksi tutkimalla rakennusta ja sen ympäristöä kahdella kenttätyöjaksolla huhti-toukokuussa 2021. 

Lisäksi toteutetaan kaikille avoin verkkokysely sekä haastatellaan alueen ja kappelin tuntevia ihmisiä. Kyselyyn vastanneiden nimiä ei mainita rakennushistoriaselvityksessä, sen sijaan haastateltavien nimet mainitaan. Rakennushistoriallinen selvitys julkaistaan valmistuttuaan.

Hankkeessa kerättävä aineisto, kuten haastattelut ja kyselyn vastaukset, arkistoidaan Keski-Suomen museon arkistoon tulevaa muuta tutkimusta varten sekä kartuttamaan Keski-Suomen kulttuuriympäristöä koskevaa tietovarantoa. Museossa aineistoja käsitellään osana Muistitiedon keruu ja nykydokumentointi -rekisteriä sekä osana museoiden kokoelmarekistereitä.

Vastaamalla kyselyyn kyselyn osallistuja antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen ja aineiston tallentamiseen Keski-Suomen museon arkistoon. Haastateltavilta pyydetään allekirjoitus tallennussopimukseen.

Kysely on auki 27.5.2021 saakka. Lisätiedot ja verkkokyselyyn osallistuminenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

4.5.2021 09.55