Uutislistaukseen

Kiinteistökaupasta kaksi valitusta

Jyväskylän seurakunnan alkukeväisestä kiinteistökokonaisuuden kaupasta on jätetty kaksi valitusta Kirkkohallitukseen. Valitukset koskevat seurakunnan solmimaa esisopimusta Järvi-Suomen Asunnot Oy:n kanssa. Seurakunnan myymään kokonaisuuteen kuuluvat Jyväskylän keskusseurakuntatalo, Lohikosken, Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskukset sekä Palokassa sijaitseva rakentamaton tontti. Reilun kahden hehtaarin tontti sijaitsee Pappilanjoen ja Jokelantien välimaastossa.

Jyväskylän kirkkovaltuusto hyväksyi kaupan maaliskuun puolivälissä, ja se eteni Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus käsittelee saapuneet valitukset päätöksensä yhteydessä syksyllä. Jyväskylän seurakunta antaa asiasta oman lausuntonsa, joka huomioidaan tuomiokapitulin lausunnossa Kirkkohallitukselle. Kirkkohallituksen päätöksestä mahdolliset valitukset osoitetaan hallinto-oikeuteen.

10.5.2021 12.34