Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä

– Seurakuntapastori Johanna Salminen on irtisanoutunut Keltinmäen alueseurakunnan seurakuntapastorin virasta toukokuun alusta alkaen. Salminen jäi viime kesänä toiseksi Keltinmäen aluekappalaisen vaalissa ja valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.
 
– Jyväskylän seurakunnan strategiaehdotus ”Lepoa Jumalassa – lähellä ihmistä. Jyväskylän seurakunnan suunta vuoteen 2026” etenee kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
 
– Jyväskylän seurakunnalle on osoitettu merkittävä testamenttilahjoitus käytettäväksi humanitääriseen työhön sisältäen lähetystyön. Yksityishenkilöltä saatu lahjoitus on noin 840 000 euroa ja koostuu rahavaroista.
 
– Taulumäen kirkon äänentoistoa, valaistusta ja parvien kaiteiden korotusta koskevat toteuttamissuunnitelmat etenevät kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Museovirasto puoltaa muutoksia. Kirkkovaltuuston päätös on alistettava vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
 
– Seurakunta vuokraa kerhotilaa Kuokkalan Kalonista. Kuokkalan päiväkerho- ja nuorisotilat osoitteissa Polttolinja 29 ja 37 korvataan vuokratiloilla Kuokkalan kirkon viereen rakentuvassa Kalon-kokonaisuudessa. Kalonin rakentaminen alkaa syksyllä 2021, ja toiminta tiloissa voi alkaa 2022. Vuokrasopimus tehdään 10 vuodeksi. Kuokkalan Kalon on Asuntoreformi 2018 -kilpailun voittajatyö, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Collaboratorio. Hankkeen toteuttavat Yrjö ja Hanna säätiö sekä JVR-Rakenne Oy. Viiden talon kokonaisuuteen suunnitellaan yhteiskäyttöisiä tiloja ja palveluita helpottamaan kaikenikäisten arkea. Suunnittelussa ja rakentamisessa painotetaan ekologisuutta ja yhteisöllisyyttä.  
 
– Jyväskylän seurakunta on saanut Vanhan pappilan kiinteistöstä neljä tarjousta. Nyt myytävä pappila kuuluu seurakunnan kiinteistöstrategian mukaisesti myytävien kiinteistöjen joukkoon. Sen tilat eivät enää sovellu riittävän hyvin seurakunnan tarpeisiin. Rakennuksen kunto myös edellyttää välitöntä ja laajaa peruskorjausta, jonka alustava kustannusarvio on noin 4,6 miljoonaa euroa.
Vanhan pappilan myynnin valmistelu viedään tiedoksi kirkkovaltuuston iltakouluun 25. toukokuuta. Päätösesitys tarjouksineen tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn kesäkuun alussa.
 
– Jyväskylän seurakunnalla ei ole huomauttamista Kirkkopuiston kioskin ruokailu- ja anniskeluterassin rakentamisesta kioskin yhteyteen, mikäli suunnitelmat tarkennetaan asemakaavaa vastaaviksi. Nykyinen luonnos on asemakaavan vastainen liian suureksi aiotun pinta-alan vuoksi.
 
– Vesalan leirikeskuksen uudisrakennusta koskeva rakennuslupahakemus on jätetty kaupungille. Jos rakennusurakat ja rakennuslupa saadaan laskentaan vielä ennen kesälomakautta, voivat rakennustyöt alkaa syksyllä. Tällä aikataululla Vesalan leirikeskus olisi valmis vuoden 2022 lopulla.
 
– Jyväskylän seurakunnan kiinteistökokonaisuuden kaupasta on jätetty kaksi valitusta Kirkkohallitukseen. Valitukset koskevat seurakunnan solmimaa esisopimusta Järvi-Suomen Asunnot Oy:n kanssa. Seurakunnan myymään kokonaisuuteen kuuluvat Jyväskylän keskusseurakuntatalo, Lohikosken, Halssilan ja Huhtasuon seurakuntakeskukset sekä Palokassa sijaitseva rakentamaton tontti. Reilun kahden hehtaarin tontti sijaitsee Pappilanjoen ja Jokelantien välimaastossa.
Jyväskylän kirkkovaltuusto hyväksyi kaupan maaliskuun puolivälissä, ja se eteni Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus käsittelee saapuneet valitukset päätöksensä yhteydessä syksyllä. Kirkkohallituksen päätöksestä mahdolliset valitukset osoitetaan hallinto-oikeuteen.

 

12.5.2021 20.25