Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2.6.2021

- Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Royal House Oy:n ja Viwa-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen ostaa osoitteessa Vapaudenkatu 26 sijaitseva Vanhan pappilan kiinteistö 790 000 euron kauppahinnalla ja kauppakirjaluonnoksessa kirjatuin ehdoin. Raija Sipinen esitti kokouksessa pappilan myyntipäätöksen siirtämistä kesän yli, mutta esitystä ei kannatettu.

Seurakunta lähetti tarjouspyynnön 24 toimijalle, joista kuusi kävi tutustumassa kohteeseen. Tarjouksia saatiin neljä, joista yksi tarjous oli ehdollinen sisältäen tarjouksen vain rakennusoikeudesta, ja se näin ollen hylättiin. Hyväksyttävän tarjouksen jättivät: LaFonda Group & Arttu Kankainen, Rakennus Kaseva Oy sekä Royal House Oy & Viwa-Kiinteistöt Oy Valintaperusteena on ollut hinta. Myynnistä päättää seurakunnan kirkkovaltuusto 15.6.
 

- Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi 1,45.
 

- Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi rakennetyöryhmän raportin ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Raportin pohjalta tehdään suunnitelma jatkotyöskentelystä Jyväskylän seurakunnan organisaation kehittämiseksi ja se tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi 25.8.2021. Rakenneselvityksessä on esitetty vaihtoehtoja seurakuntarakenteen muuttamisesta.
 

- Kirkkoneuvosto antoi kirkkovaltuustolle vastauksen aloitteeseen hautausmaiden tilojen käytön linjauksen muuttamisesta. Oskari Rantalan ja neljän muun kirkkovaltuutetun aloitteessa esitetään, että seurakunta selvittää, millä järjestelyillä hautausmaiden yhteydessä olevien tilojen käyttö olisi mahdollista myös uskonnottomiin tai ei-kristillisiin uskonnollisiin hautauksiin ilman, että se kuormittaisi seurakunnan taloutta tai muuta käytännön työtä. Vastauksessa todetaan aloitteen antavan aiheen kehittää muiden uskontojen ja uskonnottomien hautaustilaisuuksien puitteita myös Jyväskylän seurakunnassa. Ensisijaisena ratkaisuna on perusteltua parantaa Mäntykankaan krematorion saattohuoneen ja aulan osoittamista ei-kristillisiin hautaustilaisuuksiin. Mahdollista vastauksen mukaan on myös piispojen vuonna 2012 antaman ohjeen mukaisen tapauskohtaisen harkinnan nojalla erityisin perustein järjestää siunauskappeleissa muun uskontokunnan hautaustilaisuus tai myös sellainen tilaisuus, jossa ei ole uskonnollista tai muuta selkeää ideologista sävyä mukana. Kappelissa olevia kristillisiä symboleja ei saisi näissä tilanteissa peittää tai poistaa eikä kappeliin saisi tuoda muun uskonnon tai ideologian symboleja. Kirkkoja (myös kirkoiksi kutsuttuja seurakuntakeskuksia) ei ole syytä lainkaan käyttää ei-kristillisiin hautaustilaisuuksiin.

2.6.2021 19.53