Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 15.6.2021

- Kirkkovaltuusto hyväksyi tiistai-iltaisessa kokouksessaan Royal House Oy:n ja Viwa-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen ostaa Vanhan pappilan kiinteistö 790 000 euron kauppahinnalla ja kauppakirjaluonnoksessa kirjatuin ehdoin. Pappila sijaitsee osoitteessa Vapaudenkatu 26. Raija Sipinen esitti myynnin jatkamista, mutta esitystä ei kannatettu. Sipinen jätti eriävän mielipiteen.

Hyväksytty tarjous oli seurakunnan saamista neljästä tarjouksesta korkein. Päätös etenee kirkkohallitukseen.

 

- Vuoden 2022 kirkollisveroprosentiksi vahvistettiin 1,45.
 

- Kirkkoneuvoston vastaus aloitteeseen hautausmaiden tilojen käytön linjauksen muuttamisesta hyväksyttiin. Oskari Rantalan ja neljän muun kirkkovaltuutetun aloitteessa esitettiin seurakunnan selvittävän, millä järjestelyillä hautausmaiden yhteydessä olevien tilojen käyttö olisi mahdollista myös uskonnottomiin tai ei-kristillisiin uskonnollisiin hautauksiin ilman, että se kuormittaisi seurakunnan taloutta tai muuta käytännön työtä.

Vastauksen mukaan aloite antaa aiheen kehittää muiden uskontojen ja uskonnottomien hautaustilaisuuksien puitteita myös Jyväskylän seurakunnassa ja Mäntykankaan krematorion saattohuoneen ja aulan osoittamista ei-kristillisiin hautaustilaisuuksiin on perusteltua parantaa. Mahdollista on myös piispojen vuonna 2012 antaman ohjeen mukaisen tapauskohtaisen harkinnan nojalla erityisin perustein järjestää siunauskappeleissa muun uskontokunnan hautaustilaisuus tai tilaisuus, jossa ei ole uskonnollista tai muuta selkeää ideologista sävyä mukana. Kappelissa olevia kristillisiä symboleja ei saisi peittää tai poistaa eikä kappeliin saisi tuoda muun uskonnon tai ideologian symboleja. Kirkkoja tai kirkoiksi kutsuttuja seurakuntakeskuksia ei ole syytä käyttää ei-kristillisiin hautaustilaisuuksiin.
 

- Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Jyväskylän seurakunnan rakennetyöryhmän raportin. Rakenneselvityksessä on esitetty vaihtoehtoja seurakuntarakenteen muuttamisesta. Rakennemalleista on kuvattu alueseurakuntamalli, yhteistoiminta-aluemalli, seurakuntayhtymämalli, matriisiorganisaatio sekä seurakuntien sopimusyhteistyö eli isäntäseurakuntamalli. Raportin pohjalta tehdään suunnitelma jatkotyöskentelystä Jyväskylän seurakunnan organisaation kehittämiseksi. Se tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi 25. elokuuta 2021.

15.6.2021 20.12