Uutislistaukseen

Kirkkohallituksen kehityspäälliköksi on valittu Liisa Björklund

Kirkkohallituksen kehityspäällikön tehtävään on valittu teologian tohtori Liisa Björklund. Tehtävä on määräaikainen 1.9.2021–31.5.2023, ja se sijoittuu kansliapäällikön toimistoon.

Kehityspäällikön tehtävänä on johtaa kehittämishanketta, jossa käynnistetään kirkkohallituksen sisäisiä yhteistyö-, tilannekuva- ja vaikuttamisverkostoja. Projektissa luodaan myös yhdessä seurakuntien ja hiippakuntien kanssa käytänteitä niiden kehitystoiminnan tueksi.

”Toivon voivani edistää kirkon kehitystoimintaa vaikuttavuusperusteiseen suuntaan sekä tuottaa työkaluja kirkollisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi ja vahvistamiseksi. Kirkolla on koronan jälkeisessä ajassa tilaisuus uudistua merkityksellisellä ja kestävällä tavalla", Björklund sanoo.

Liisa Björklund toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä yrityksessä QSA (Quantitative Solvency Analysts Oy), jossa hänen viimeisin projektinsa on ollut mallintaa työ- ja elinkeinoministeriölle osatyökykyisten työllistymisen yhteiskunnallinen hyöty.

Aiemmin Björklund on työskennellyt kehitysjohtajana erityisryhmien palvelutuotannossa ja johtanut syrjäytymisen vastaisia kehityshankkeita muuan muassa Diakonissalaitoksella ja Me-säätiössä.

Kehityspäällikön tehtävää haki kaikkiaan 27 hakijaa.

2.7.2021 09.07