Uutislistaukseen

Kirkolliskokous päättyi vilkkaaseen keskusteluun kirkon tulevaisuudesta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousLinkki avautuu uudessa välilehdessä päätti perjantaina 6.8.2021 vuoden ensimmäisen istuntoviikkonsa. Kokouksen viimeisenä päivänä keskusteltiin vilkkaasti muun muassa seurakuntayhtymämallin keventämisestä sekä kirkon tarpeesta osallistaa nuoret sukupolvet kirkon toimintaan.

Seuraava kirkolliskokouksen istuntoviikko järjestetään 8.–12.11.2021.

Kirkolliskokous kehottaa nopeisiin ja rohkeisiin keinoihin erityisesti nuoren sukupolven osallistamiseksi

Kirkolliskokous hyväksyi tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa kirkkoa kehotetaan viipymättä tarttumaan kirkon nelivuotiskertomuksen 2016–2019 esiin tuomiin merkittäviin muutostarpeisiin. Kirkon nelivuotiskertomus käsittelee laajojen empiiristen aineistojen kautta sitä muutosta, joka suomalaisten uskonnollisuudessa ja kirkon toimintaympäristössä on tapahtunut.

Tulevaisuusvaliokunnan mietinnön mukaan kirkon on välttämätöntä uudistaa toimintaansa perusteellisesti ja sen on pyrittävä nykyistä paremmin osallistamaan kaikkia jäseniään. Erityisesti valiokunta nostaa esiin yhteydentarpeen milleniaaleihin sekä Z-sukupolveen. “Kirkon tulevaisuutta on katsottava milleniaalien ja sitä nuorempien sukupolvien silmin”, mietinnössä edellytetään.

Toimintakulttuurin on valiokunnan mielestä annettava tilaa kokeiluille, ja rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset pitäisi käynnistää ja viedä läpi rohkeasti. Seurakunnissa on voitava kokeilla erilaisia toimintoja, tehdä rohkeaa arviointia ja myös luopua.  

Tulevaisuusvaliokunta nosti esiin myös diakonian merkityksen sekä tarpeen monipuoliseen hengellisyyteen. Valiokunta asetti keskeiseksi tavoitteeksi tunnustaa sen, että jatkossakin julistus ja auttaminen kuuluvat kirkon ytimeen.

“Kirkon pitää puhua heikoimpien puolesta, jäsenten pitää päästä mukaan auttamistyöhön ja diakoniaa on rohkeasti kehitettävä, mukaan lukien toimimattomien rakenteiden purkaminen”, mietinnössä sanotaan. Valiokunta haluaa myös kirkon varmistavan, että kirkon jäsenillä ja jäseneksi haluavilla on mahdollisuus löytää hengellinen kotinsa kirkossa. 
 
Tulevaisuusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kirkolliskokous päätti, että kirkko ryhtyy määrätietoisesti kehittämään yhteyksiä nuoriin aikuisiin eli millenniaali- ja Z-sukupolveen. Lisäksi päätettiin, että kirkossa karsitaan esteitä vapaaehtoistoiminnalta diakoniatyön kehittämiseksi ja että kirkko toimii erilaisten auttamistapojen ja solidaarisuuden mahdollistajana.  

Kirkolliskokous päätti myös, että kirkko pitää aktiivisesti esillä erilaisia spiritualiteetin eli hengellisyyden muotoja ja kokeiluja, ja tukee seurakuntia siinä, että jumalanpalvelukset ovat eläviä, saavutettavia ja kutsuvia kaikille, sekä tukee yhteisöllisyyttä ja erilaisten yhteisöjen muodostumista.  

Kirkolliskokous lähettää valiokunnan mietinnön kirkkohallitukselle otettavaksi huomioon niin kirkon toiminnan kehittämisessä kuin tulevaisuusselontekoa laadittaessa. Mietintö lähetetään myös hiippakuntavaltuustoille tiedoksi ja keskusteltavaksi.  

Lisäksi päätettiin, että Kirkkohallitus laatii kirkon nelivuotiskertomuksen vuosilta 2020–2023. Lue koko tiedoteLinkki avautuu uudessa välilehdessä

6.8.2021 13.56