Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston päätöksiä 24.5.

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti tiistaisessa kokouksessaan palauttaa toimitilaratkaisun jatkovalmisteluun. Kirkkovaltuusto haluaa perusteellisemman selvityksen muun muassa eri tilavaihtoehtojen aikataulusta, kustannuksista, toiminnallisista tarpeista ja tilojen terveellisyyteen liittyvistä riskeistä ennen lopullista päätöstä.

Palautusesityksen teki Pipsa Wilhelms Oskari Rantalan ja Pentti Niekan kannattamana. Asia päätettiin palauttaa valmisteluun äänin 20-19.

Kirkkoneuvosto päättänee asian jatkovalmistelusta kesäkuun kokouksessaan. Tila-asia tulee kirkkovaltuuston päätettäväksi uudelleen syksyllä.

Jatkovalmistelussa ovat yhä mukana tila-asiaa pohtineen työryhmän kartoittamat vaihtoehdot eli Valtiontalon ostaminen, Taulumäki-talon rakentaminen sekä Kaupunginkirkon kryptan ja Vanhan pappilan kunnostaminen Keskustan alueseurakunnan käyttöön sekä Keskusseurakuntatalon peruskorjaus. Palautusesitys ei sulje pois muitakaan tilavaihtoehtoja, jos sellaisia myöhemmin ilmaantuu.


Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888 ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Tynkkynen, p. 045 671 2791.

 

Hautausmaksut nousevat 1.1.2017 alkaen. Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi maksujen korotuksen tiistaisessa kokouksessaan. Hautamaksuja on edellisen kerran nostettu vuoden 2014 alusta.
Hautapaikkamaksut ovat Hautaustoimilain mukaan oltava kaikille samat. Hautamaksu muodostuu hautausmaiden perustamisesta sekä yleisalueiden hoitokustannuksista. Hautausmaksuilla katetaan ainoastaan osa kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja: hautaustoimenpäällikkö Antti Pekuri, p. 0500 426 420


Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilinpäätös viime vuodelta osoittaa 2,1 miljoonan euron ylijäämää.
Seurakunnan tiukat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Seurakunnassa on muun muassa tarkistettu aiemmin tehtyä henkilöstösuunnitelmaa, ja vähennetty virkoja luontaisen poistuman myötä aiottua aikaisemmin. Säästöä syntyi myös toimintojen järkevöittämisestä.
Talouden tasapainottamiseen tähtäävillä toimilla pyritään 1,2 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888

 

 

24.5.2016 21.50