Uutislistaukseen

Kirkolta 200 000 leikkausten kohteeksi joutuneille järjestöille

Kirkkohallitus on päättänyt jakaa 200 000 euroa avustusta niille kirkon sopijajärjestöille, joita ulkoministeriön hallinnon alaan kuuluvien kehitysyhteistyörahojen vähennykset koskivat. Avustus jaetaan järjestöille siinä suhteessa kuin nämä järjestöt rahoittavat kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien ja asiantuntijoiden palkkauskustannuksia. Päätös pohjautui viime marraskuun kirkolliskokouksen talousvaliokunnan esitykseen kyseisten järjestöjen tukemisesta.

Kahdeksasta kirkkohallituksen kanssa perussopimuksen tehneestä järjestöstä kehitysyhteistyörahojen vähennykset koskivat viittä sopijajärjestöä: Suomen Lähetysseuraa, Kirkon Ulkomaanapua, Suomen Evankelisluterilaista Kansanlähetystä, Lähetysyhdistys Kylväjää ja Suomen Pipliaseuraa.

Järjestöt, joita kehitysyhteistyörahojen leikkaukset koskevat, rahoittivat kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien ja asiantuntijoiden palkkauskustannuksia yhteensä noin 500 000 eurolla vuonna 2015. Avustuksia myönnettiin järjestöille seuraavasti:

Suomen Lähetysseura: 101 160 €
Kirkon Ulkomaanapu: 50 320 €
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: 23 680 €
Lähetysyhdistys Kylväjä: 13 340 €
Suomen Pipliaseura: 11 500 €

Kirkon perussopimusjärjestöt ovat järjestöjä, jotka ovat solmineet sopimuksen Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen kanssa kirkon lähetystehtävän, mukaan lukien kansainvälinen diakonia, toteuttamisesta.

Lisätietoja:
Risto Jukko, Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja, p. 050 584 6876, risto.jukko@evl.fi

26.5.2016 14.01