Uutislistaukseen

Lapuan tuomiokapituli vahvisti piispanvaalin ensimmäisen kierroksen tulokset

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toimitti piispanvaalin äänten tarkistuslaskennan perjantaina 5.11.2021. Tarkistuslaskennassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia äänimäärissä eikä prosenttiosuuksissa. Toiselle vaalikierrokselle etenevät hiippakuntadekaani Terhi Kaira ja tuomiorovasti Matti Salomäki.

Äänet jakautuivat tarkistuslaskennassa neljän ehdokkaan kesken seuraavasti: lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä sai yhteensä 120 ääntä (14,1 %), hiippakuntadekaani Terhi Kaira 304 ääntä (35,8 %), tuomiorovasti Matti Salomäki 262 ääntä (30,8 %) ja rovasti Jukka Jämsén 164 ääntä (19,3 %). Tyhjiä äänestyslippuja oli yksi ja hylättyjä 16. Vaalin lopullinen äänestysprosentti oli 90,5 prosenttia, kun hyväksyttyjen äänten pohjalta laskettu alustava äänestysprosentti oli 88,4.

Rovastikunnittain annetut äänet voi katsoa Lapuan hiippakunnan piispanvaalisivuilta (linkki).

Piispanvaalin toinen kierros Terhi Kairan ja Matti Salomäen kesken käydään 23.11.2021. Vaali toimitetaan rovastikunnittain kello 13 alkavissa vaalikokouksissa. Toisen kierroksen vaalikeskustelu järjestetään 16.11. klo 18 Lapuan tuomiokirkossa. Lisätiedot löytyvät hiippakunnan piispanvaalisivuilta (linkki).

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii hänet virkaan Lapuan tuomiokirkossa sunnuntaina 6. helmikuuta.

6.11.2021 08.59