Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.11.2021

Yhteisvastuulla tuetaan nuoria opiskelijoita
Vuoden 2022 yhteisvastuukeräys kerätään koronan seurauksista kärsineiden lasten ja nuorten auttamiseksi. Kampanjassa nostetaan erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista monella on etäopiskeluun ja eristäytymiseen liittyviä haasteita. Jyväskylän seurakunnan tuotto-osuus käytetään Vivo-valmennuksessa olevien nuorten tukemiseen ryhmä- ja leiritoiminnan kautta yhteistyössä seurakunnan oppilaitostyön ja erityisnuorisotyön kanssa. VIVO – Virtaa, Innostusta, Voimaa ja Osallisuutta – on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian toimintaa. 

Vesala vuoden 2022 suurin investointi
Kirkkoneuvosto hyväksyi Jyväskylän seurakunnan talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Kirkkovaltuusto käsittelee talousarvion joulukuussa.
Vuoden 2022 investointisuunnitelman merkittävin hanke on Vesalan leirikeskuksen uudisrakennuksen rakennustyöt. Lisäksi seurakunta jatkaa toimintansa kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumista. Tulevana vuonna myös käynnistetään Vaajakosken ja Keltinmäen seurakuntakeskusten peruskorjaukset sekä hautausmaarakennusten kunnostushankkeita. Yhteensä investointien arvo on 10,1 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden 2022–2024 investointitarve on lähes 40 miljoonaa euroa. 

Seurakunnan rakenneselvitys valmistuu ensi keväänä, ja sen pohjalta toteutettaneen muutoksia tulevan vuoden loppuun mennessä. 
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa jyvaskylanseurakunta.fi/kirkkoneuvosto.

Kirkkoneuvosto hyväksyi lähetysmäärärahojen jakoa koskevat periaatteet 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle selonteon talousarvioon sisältyvien lähetysmäärärahojen jakoa koskevista periaatteista mukaan lukien yhdenvertaisuuskysymykset. Selonteko on vastaus kirkkovaltuustossa 10.12.2019 ja 15.12.2020 tehtyihin päätöksiin sekä 16 kirkkovaltuutetun aloitteeseen, jonka mukaan Jyväskylän seurakunnan olisi edellytettävä tukemaltaan lähetystyöltä sitoutumista yhdenvertaisuuteen. Helinä Lähdesluoma esitti neuvostossa asian palauttamista käsittelyyn. Pohjaesitys hyväksyttiin äänin 7-5, yksi tyhjä.
Selonteko on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta on päättänyt, että avustusten prosentuaaliset osuudet järjestöille säilyvät 2022 samoina kuin 2020 ja 2021.

Jyväskylän seurakunnan talousarviotuen jakautuminen vuonna 2021: 

Suomen Lähetysseura (SLS) 66%, n. 296 000 e 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) 5%, n. 22 400 e.
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY) 2%, n. 9000 e. 
Suomen Pipliaseura (SPS) 8%, n. 36 000 e. 
Medialähetys Sanansaattajat 7% (SANSA), n. 31 300 e. 
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) 12%, n. 54 000 e. 

24.11.2021 19.54