Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto päättää toimitilasta lokakuussa

Seurakunnan toimitilaratkaisun valmistelu jatkuu virkamiesvetoisena. Hallintojohtaja Anu Lajunen tuo selvitykset kirkkoneuvostolle 24.8. Jatkovalmistelussa selvitetään muun muassa toiminnallisia kysymyksiä eri tilavaihtoehdoissa, teetetään vertailukelpoiset laskelmat eri vaihtoehdoista, selvitetään eri vaihtoehtojen aikataulut, teetetään rakennustekniset selvitykset Vanhan pappilan ja Valtiontalon kunnosta samoin kuin Keskusseurakuntatalosta on tehty sekä selvitetään Taulumäki-talon kaavoitukseen liittyvät asiat. Kirkkoneuvoston esitys tilaratkaisusta viedään päätettäväksi kirkkovaltuustoon viimeistään 25.10.

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Lajunen 050 340 9888

8.6.2016 19.21