Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 2.2.2022

- Kirkkoneuvosto hyväksyi periaatteellisella tasolla jatkovalmistelun pohjaksi rakenneselvitystyöryhmän esityksen Jyväskylän seurakunnan alueellisen hallinnon ja organisoitumisen malliksi. Nykyinen organisaatiomalli ei mahdollista seurakunnan laajentumista, ja uutta mallia valmistellaan toimivaksi myös laajenevassa Jyväskylän seurakunnassa. Uudistuksessa muodostettaisiin neljä aluetta nykyisten yhteistoiminta-alueiden mukaisesti. Alueen luonne olisi hallinnollinen ja työnjohdollinen. Alueella olisi pienempiä lähikirkkoalueita, jotka ovat toiminnallisia, jumalanpalveluselämän ja seurakuntaelämän perusyksikköjä sekä seurakuntalaisuuden toteutumisen lähiyhteisöjä. Malli lähtee lausuntokierrokselle. Tuulikki Väliniemi esitti asiaa palautettavaksi valmisteluun niin, että alueita kuultaisiin lisää jo ennen kuin kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen jatkovalmistelun pohjaksi, mutta asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 10-2. Väliniemi jätti eriävän mielipiteen. Esitys rakenneuudistuksen toteuttamisesta tuodaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi kevään 2022 kuluessa.

2.2.2022 19.19