Uutislistaukseen

Ehdokasasettelussa loppukiri – Jyväskylän seurakunnan uudet päättäjät valitaan marraskuussa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Jyväskylän kirkkovaltuustoon valitaan silloin 39 valtuutettua. 

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11. ja ennakkoäänestysaika tiistaista lauantaihin 8.–12.11.2022.
Ehdokkaaksi ehtii vielä asettua. Ehdokasasettelu päättyy torstaina 15.9. kello 16. Ehdolle asetutaan valitsijayhdistysten kautta. Tietoa valitsijayhdistyksistä ja niiden yhteyshenkilöistä löytyy osoitteesta jyvaskylanseurakunta.fi/vaalit.

Ehdokkaana voi olla konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä.

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät muun muassa siitä, millaista toimintaa seurakunnassa järjestetään, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään. Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Paikalliset luottamushenkilöt valitsevat maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon päättävä elin.
Seurakuntavaalien vaalikone avataan yleisölle 10.10. Vaalikone ja muuta hyödyllistä tietoa seurakuntavaaleista löytyy osoitteesta seurakuntavaalit.fi

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Ensimmäisen kerran 16-vuotiaat saivat äänestää vuoden 2010 seurakuntavaaleissa.

Jokainen äänioikeutettu saa lokakuun loppuun mennessä kirjeellä tietoa seurakuntavaaleista ja kutsun äänestämään ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Jyväskylässä voi äänestää ennakkoon vaalikontissa Kävelykadun Kompassilla, useissa oppilaitoksissa sekä kauppakeskuksissa. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy asuinpaikan mukaan, ja siitä kerrotaan erikseen kotiin lähetettävällä kirjeellä.

Myös kotona voi äänestää, jos äänioikeutetun kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Vuoden 2018 vaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4, ja Jyväskylässä se oli 13,5. Äänioikeutettuja on nyt noin 70 000, kun vuoden 2018 vaaleissa heitä oli 75 000. 

Tärkeät päivämäärät
15.9. ehdokasasettelu päättyy
8.–12.11. ennakkoäänestys
20.11. varsinainen vaalipäivä

Lisätiedot:
Kirkkoherra Arto Viitala, arto.viitala@evl.fi, 0400 540 490
 

9.9.2022 10.34